post-title List do Fundacji „Semper Polonia“

List do Fundacji „Semper Polonia“

List do Fundacji „Semper Polonia“

Klub Polski wystosował do Marka Hauszylda, prezes Zarządu Fundacji „Semper Polonia”, list z prośbą o ponowne rozpatrzenie kryteriów przyznawania stypendiów dla studentów polskiego pochodzenia zamieszkałych na Słowacji, bowiem na rok akademicki 2010/2011

Słowacja nie została objęta programem stypendialnym, który przez wiele lat pozwalał na korzystanie z tego typu wsparcia dla młodych przedstawicieli Polonii w ich kraju zamieszkania. Jak się dowiedzieliśmy, w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 takie stypendia otrzymywało ośmioro studentów, przedstawicieli naszej Polonii. W tym roku nie zostali oni objęci pomocą stypendialną ze strony Fundacji „Semper Polonia”.

 

Działacze Klubu Polskiego, zwracając się o  ponowne rozpatrzenie kryteriów przyznawania stypendiów na Słowacji, argumentowali tę potrzebę w taki oto sposób: „Ta forma pomocy dla wielu z nich była wsparciem w trudnej sytuacji rodzinnej, co pozwalało tym młodym ludziom na podjęcie i niejednokrotnie kontynuację kształcenia na wyższej uczelni. Była to również namacalna więź z krajem ojczystym ich przodków – w ten szlachetny sposób państwo polskie podkreślało ich pochodzenie, opiekując się nimi. Dla działaczy organizacji polonijnej, takiej jak Klub Polski, przyznawane stypendia stanowiły  dodatkowy atut do stymulowania tych młodych ludzi w działalności na rzecz polskości i uaktywnienia w strukturach organizacji polonijnej. Wiemy, że Słowacja postrzegana jest jako kraj szybko rozwijający się, podobnie jak Polska, zwłaszcza, że należymy do elitarnego klubu, jakim jest Unia Europejska. Pragniemy zaznaczyć, iż pomimo tego standardy życia na Słowacji odbiegają od poziomu życia w starych krajach członkowskich UE, jak chociażby w sąsiedniej Austrii. Dlatego bylibyśmy wdzięczni, gdyby władze Fundacji zechciały ponownie rozpatrzyć sprawę przyznawania stypendiów studentom ze Słowacji, których w porównaniu z innymi krajami jest niewielu, tylko ośmiu, a dla których nierzadko ta forma pomocy może okazać się decydująca o ich przyszłości“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *