post-title Przed przyszłorocznym Spisem Ludności na Słowacji

Przed przyszłorocznym Spisem Ludności na Słowacji

Przed przyszłorocznym Spisem Ludności na Słowacji

Na ręce prezesa Klubu Polskiego Czesława Sobka wpłynął list od Stowarzyszenia „Polonus” z Żyliny z propozycją współpracy w koordynowaniu działań  na rzecz kampanii  informacyjnej przed spisem ludności na Słowacji, który odbędzie się w 2011 roku.

 

Jak czytamy w przesłanym liście: „W związku z wnioskami z dyskusji podczas II Zjazdu Polonii Województwa Żylińskiego w Rajeckich Cieplicach pragniemy zwrócić się także do pozostałych organizacji polonijnych, ambasady RP o podjęcie wspólnych działań w celu dyskusji ze Słowackim Urzędem Statystycznym i pozostałymi instytucjami, odpowiedzialnymi za Spis Ludności 2011 na Słowacji. Podczas ostatnio przeprowadzonego spisu ludności na Słowacji wystąpiła, jako problematyczna, kwestia określenia rzeczywistej liczby osób polskiej narodowości na Słowacji. W formularzach spisowych brakowało możliwości zadeklarowania swojej narodowości jako narodowości polskiej, dlatego osoby polskiego pochodzenia wpisywały narodowość słowacką lub inną. Sporo osób polskiego pochodzenia nawet nie uświadamia sobie faktu, że mogą się przyznać do swojego pochodzenia bez żadnych konsekwencji (głównie osoby starsze, osoby nie posiadające w swoim środowisku kontaktów z innymi Polakami itp.).
Według tak przeprowadzanych spisów mniejszość polska należy oficjalnie do najmniej licznych na Słowacji, co jednak nie odpowiada stanowi faktycznemu”.

Aby zbadać problem, redakcja „Monitora Polonijnego” zwróciła się o informacje do Urzędu Statystycznego w Bratysławie. Podczas rozmowy z Marianem Horeckim, dyrektorem odpowiedzialnym za przygotowanie spisu ludności, dowiedzieliśmy się, że kwestionariusze, przygotowywane na przyszłoroczny spis ludności, będą zawierać rubrykę, umożliwiającą wybór narodowości polskiej. „W kwestionariuszach zostaną uwzględnione wszystkie mniejszości narodowe, uznane przez rząd słowacki. O to zabiegał były wicepremier Dušan Čaplovič” – powiedział M. Horecký.

W odpowiedzi na inicjatywę organizacji „Polonus” Czesław Sobek w imieniu Klubu Polskiego napisał: „Wyrażamy naszą aprobatę wspólnego działania w zakresie propagowania naszej polskiej mniejszości narodowościowej na Słowacji, również przed spisem ludności w roku 2011. Deklarujemy udział w kampanii oraz pomoc w przygotowaniu spotkania z kompetentnymi przedstawicielami polskich i słowackich urzędów, które są władne pomóc nam w  osiągnięciu naszego wspólnego celu –  zwiększenia oficjalnej liczby polskiej mniejszości narodowej na Słowacji.

Pragnę nadmienić, że polska mniejszość narodowa została oficjalnie uznana przez państwo słowackie już w roku 1999, a nasz polski przedstawiciel i równocześnie członek Klubu Polskiego podejmował działania, zmierzające w kierunku uwzględnienia polskiej narodowości na arkuszach spisowych”.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *