post-title Poważski Mikołaj zawitał tym razem do Dubnicy nad Wagiem

Poważski Mikołaj zawitał tym razem do Dubnicy nad Wagiem

Poważski Mikołaj zawitał tym razem do Dubnicy nad Wagiem

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

….i przyniósł dzieciom oraz dorosłym wiele niezapomnianych wrażeń i wzruszających chwil przy choince i suto zastawionym stole świątecznym w klubowej siedzibie. Za wspaniałe smakołyki dziękujemy niezastąpionym paniom z Dubnicy nad Wagiem i Trenczyna, które wzbogaciły wspólny stół o domowe ciasta i inne łakocie.

O ciekawy program spotkania i jego prowadzenie postarał się jak zawsze Zbyszek Podleśny. Tym razem miał przy sobie pomocnika i współorganizatora Bronka Porubskiego – prezesa oddziału w Dubnicy.

Oprócz oficjalnych gości – kierownika Referatu ds. Konsularnych przy Ambasadzie RP w Bratysławie oraz przedstawicieli władz miasta Dubnica, którzy byli mile zaskoczeni gronem licznie przybyłych rodzin, zaproszenie na spotkanie opłatkowe przyjął również miejscowy ksiądz, który poświęcił siedzibę Klubu Polskiego. Był to bardzo wzruszający i ważny dla nas moment spotkania, poprzedzający program artystyczny i przyjście niecierpliwie oczekiwanego przez najmłodszych Mikołaja.

Wcześniej jednak szóstka dzieci z Trenczyna, które wzięły udział w letnim konkursie rysunkowym „Monitora Polonijnego”, odebrała piękne nagrody z rąk pani Ilony Wikiel, przybyłej do Dubnicy w zastępstwie redaktor naczelnej czasopisma pani Małgorzaty Wojcieszyńskiej. Dla nagrodzonych była to prawdziwa niespodzianka i ogromna motywacja do uczestnictwa w kolejnych konkursach, bo talent i chęć malować nasi najmłodsi na pewno mają.

Co jeszcze o tegorocznym spotkaniu opłatkowym na Poważu? Bogaty program artystyczny w wykonaniu m.in. chóru dziewczęcego z Polski przypomniał nam najpiękniejsze polskie kolędy i pokazał, że w naszych polonijnych kręgach rosną wielkie talenty muzyczne, bowiem i nasze dzieci śpiewały, grały na skrzypcach, gitarze i flecie, a gdy przyszedł w końcu Mikołaj z czartem, wiele z nich odważnie recytowało wierszyki w obu językach. Na twarzy rodziców i dziadków widać było dumę ze swoich pociech.

Podczas spotkania był też czas na rozmowy i uściski podczas dzielenia się opłatkiem, na bliższy kontakt z nowym konsula, dzięki któremu dzieci otrzymały paczki i który wraz z wszystkimi przy akompaniamencie gitary i skrzypiec śpiewał polskie kolędy.

Rodzinna, miła atmosfera, poczucie więzi i wzajemnej bliskości, gościnność gospodarzy i dbałość o polskie tradycje to atrybuty, które zawsze towarzyszą poważskim spotkaniom opłatkowym.

W imieniu jego uczestników chcę bardzo podziękować organizatorom z KP Dubnica, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, ks. J. Motylowi oraz panu konsulowi Grzegorzowi Nowackiemu i tym, którzy przyczynili się do tego, że przedświąteczne spotkanie regionalne było dla wszystkich pięknym przeżyciem

Podziękowania

Za przybycie na naszą imprezę, pomoc i ciepłe słowa, skierowane do naszych rodaków, dziękujemy polskiemu konsulowi radcy ministrowi Grzegorzowi Nowackiemu, burmistrzowi miasta Jozefowi Gašparíkowi i wiceburmistrzowi Jaroslavowi Šlesarowi.

Redaktorowi naczelnemu „Głosu Ludu” Tomaszowi Wolffowi z Czeskiego Cieszyna dziękujemy za publikację obszernego materiału na temat naszej działalności, co motywuje nas do dalszych działań, a mediom lokalnym: redaktor naczelnej miesięcznika „Dubnické noviny” oraz TV Považie za przybycie.

Za poświęcenie naszej siedziby dziękujemy księdzu Jozefowi Motýlowi, a za program kulturalny dziewczętom z zespołu przy ZSG im. Wincentego z Kielczy – z gminy partnerskiego Zawadzkiego, dzieciom z rodziny Głębockich z Bratysławy, Berkyowej z Nowej Dubnicy oraz Nehezowej i Bartošowej z Dubnicy nad Wagiem.

Słowa uznania i podziękowania należą się też członkiniom Klubu Polskiego w Dubnicy za przygotowanie poczęstunku, zaś wszystkim gościom i uczestnikom za przybycie i wszelką pomoc.

W imieniu Klubu Polskiego Miejscowego Koła Dubnica nad Wagiem – Bronislav Porubský

W imieniu Klubu Polskiego Środkowe Poważe – Zbigniew Podleśny

MP 1/2011