post-title Posiedzenie Rady Klubu v Nitrze

Posiedzenie Rady Klubu v Nitrze

Posiedzenie Rady Klubu v Nitrze

Kolejne posiedzenie Rady Klubu Polskiego odbyło się 13 marca w Nitrze.

Na wstępie prezes organizacji Irena Cigaň przeczytała nadesłane wcześniej listy od prezesów Klubu Polskiego z Żyliny i Martina, w których Leszek Dłużniewski i Izabela Šichtová-Liwoń poinformowali członków Rady Klubu o podjętych decyzjach, dotyczących tychże organizacji regionalnych:

Klub Polski Żylina zawiesza swoją działalność, a jego prezes rezygnuje z funkcji oraz członkostwa w Klubie Polskim, Klub Polski Martin zaprzestaje swojej działalności, przy czym dotychczasowi jego członkowie pozostają zrzeszeni w Stowarzyszeniu „Polonus”,  a prezes martińskiej organizacji regionalnej rezygnuje z członkostwa w Radzie Klubu Polskiego. Rada Klubu przyjęła te decyzje do wiadomości.

Podczas posiedzenia zajęto się też zagadnieniami, dotyczącymi przygotowywanych poprawek w statucie Klubu Polskiego oraz programem zbliżającego się kongresu, który odbędzie się prawdopodobnie w maju. Wyłoniono komitet organizacyjny, mający zająć się jego przygotowaniem. Ponadto omówiono priorytetowe zadania Klubu oraz możliwości ich realizacji.


Małgorzata Wojcieszyńska, Nitra

Zdjęcia: autorka


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *