post-title Spotkanie przy wspólnym stole w ambasadzie RP

Spotkanie przy wspólnym stole w ambasadzie RP

Spotkanie przy wspólnym stole w ambasadzie RP

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

„Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy przy wigilijnym stole spotykają się rodziny, zjeżdżają najbliżsi – powiedział na spotkaniu bożonarodzeniowym ambasador RP w RS Andrzej Krawczyk – dlatego my też zaprosiliśmy Państwa, by jak w rodzinie spędzić ten okres przedświąteczny z rodakami rozsianymi po całej Słowacji przy wspólnym stole“. Spotkanie odbyło się w ambasadzie RP w Bratysławie 17 grudnia i miało uroczysty charakter.

„Witam Polonię z różnych miast Słowacji, współpracowników czasopisma Monitor Polonijny, nauczycieli szkoły polskiej, lektorów języka polskiego na słowackich uczelniach, polskich księży, konsula honorowego RP w Liptowskim Mikulaszu…“ – witał obecnych gości konsul RP Grzegorz Nowacki.

Potem przyszedł czas łamania się opłatkiem, który pobłogosławił opiekun Polonii ksiądz Andrzej Drogoś. W tle słychać było kolędy w wykonaniu kapeli Torka z Cieszyna. Życzenia, uściski, serdeczne słowa, chwilami nawet łzy wzruszenia… Tak oto świętowali z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia Polacy na Słowacji oraz ich słowaccy przyjaciele.

Zdjęcia: Stano Stehlik, Agnieszka Drzewiecka

MP 1/2012