post-title Staropolskie kolędy już na płycie!

Staropolskie kolędy już na płycie!

Staropolskie kolędy już na płycie!

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Pomysł wydania płyty z polskimi kolędami renesansowymi powstał jeszcze w roku 2011. Kierownik Zespołu Muzyki Dawnej „Musica Poetica” Dušan Dobiaš zdobył nuty ze staropolskimi tekstami, które postanowił opracować, a niektóre z utworów włączyć do repertuaru zespołu.

Przy interpretacji polskich tekstów i ich właściwym odczytaniu potrzebował pomocy przyjaciół z Klubu Polskiego. Staropolszczyzna okazała się trudna i dla nas, współczesnych Polaków, więc słowaccy wykonawcy mieli wiele problemów z prawidłową artykulacją  tekstów polskich kolęd.

Po pierwszym występie zespołu na regionalnym spotkaniu opłatkowym z Mikołajem w Trenczynie w grudniu 2011, kiedy to wykonał on zaledwie kilka kolęd, przyjętych z wielkim aplauzem, zrodził się pomysł, by zaśpiewać je wspólnie z polskimi członkami Klubu Polskiego.

Przygotowując się do wydania nagrania ze starymi kolędami, które mało kto zna,  opracowaliśmy projekt tego przedsięwzięcia w celu uzyskania środków finansowych, potrzebnych na jego  realizację. Jesienią, po akceptacji naszego projektu zaczęliśmy pierwsze próby. Nie obyło się bez problemów. Utwory okazały się dość trudne dla śpiewaków-amatorów, a i młodzi, studiujący członkowie zespołu nie zawsze mogli uczestniczyć w próbach. Pomimo tego zdołaliśmy przygotować  8 kolęd i jeszcze kilka innych utworów renesansowych, które Musica Poetica uzupełniła staropolskimi utworami instrumentalnymi.

Nagranie 16 utworów, które znalazły się na płycie, odbyło się w miejscowym prywatnym studiu nagrań. Oprócz sześciu wspaniałych muzyków, grających na różnych epokowych instrumentach, wzięły w nim udział trzy wokalistki – członkinie Klubu Polskiego w Trenczynie: Teresa Pavlasková, Renata Straková i Katarína Matejková. Okładkę płyty przygotowała Katka Matejková, członkini zarówno Klubu Polskiego, jak i zespołu Musica Poetica.

Polsko-słowacka płyta „W Betlejem przy drodze”  jest już do dyspozycji Polaków i wszystkich klubów regionalnych na Słowacji. Może być ciekawą formą prezentu lub pamiątką dla gości, przyjeżdżających na klubowe imprezy.

Przy okazji chciałabym podziękować Dušanowi Dobiašowi i członkom jego Zespołu Muzyki Dawnej za owocną współpracę z klubowiczami i za wysiłek włożony w realizację nagrania. Podziękowania należą się również Centrum Kultury Sihot w Trenczynie, a przede wszystkim Kancelarii Rady Ministrów RS, bez której wsparcia finansowego nie można byłoby zrealizować nagrania.

Renata Straková

MP 2/2013