post-title Nasz „Monitor Polonijny” został laureatem Nagrody im. Macieja Płażyńskiego

Nasz „Monitor Polonijny” został laureatem Nagrody im. Macieja Płażyńskiego

Nasz „Monitor Polonijny” został laureatem Nagrody im. Macieja Płażyńskiego

w kategorii redakcja medium polonijnego!!!

W dniu 28 marca 2013 r. w Warszawie ogłoszono laureatów Nagrody im. Macieja Płażyńskiego, przyznawanej za pracę dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją inicjatorów tej nagrody jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań jej patrona – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.

Nagroda jest przyznawana co roku za pracę dziennikarską w roku poprzednim w czterech kategoriach: dziennikarz medium polonijnego, dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne, dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polonii oraz redakcja medium polonijnego.

W każdej z trzech kategorii dziennikarskich nagrodę stanowi statuetka oraz kwota pieniężna w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, zaś w kategorii redakcja medium polonijnego jest to sama statuetka.

W tym roku do nagrody zgłoszono 80 nominacji z 18 krajów. Spośród nich zwycięzców wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący), Andrzej Grzyb (senator RP, przedstawiciel Marszałka Senatu), Jarosław Gugała (Telewizja Polsat), Jerzy Haszczyński („Rzeczpospolita”), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor Muzeum Emigracji, sekretarz jury).

I tak laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego zostali dziennikarze z Polski, Białorusi, Stanów Zjednoczonych i Słowacji. Dodatkowo wyróżniono dziennikarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych.

W kategorii redakcja medium polonijnego zwyciężył nasz „Monitor Polonijny”, który nagrodzono za wysoki poziom, prezentowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących Polski i stosunków polsko-słowackich, a także docieranie do słowackiej opinii publicznej.

W kategorii dziennikarz medium polonijnego laureatem został Andrzej Pisalnik z redakcji wydawanych na uchodźstwie „Magazynu Polskiego” i „Głosu znad Niemna” oraz „Rzeczpospolitej” za dziennikarski profesjonalizm i poruszanie ważnych dla polskiej społeczności na Białorusi kwestii dostępu do polskiej oświaty, swobody działania Związku Polaków na Białorusi oraz dokumentowanie polskiego dziedzictwa. W tej samej kategorii jury wyróżniło Tomasza Deptułę z redakcji nowojorskiego „Nowego Dziennika” za wysoki poziom dziennikarstwa, aktywizowanie Polonii oraz budowanie tożsamości patriotycznej i obywatelskiej.

W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne nagrodzono Marię Stepan z redakcji „Wiadomości” TVP 1 za cykl reportaży, w których ukazuje pozytywne przesłanie nawet w najtrudniejszych losach Polaków na świecie.

Ponadto jury wyróżniło Zofię Wojciechowską z redakcji Radia „Wnet” za program „Pomost”, za pomocą którego stara się scalać media i środowiska polonijne w wielu krajach.

W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na tematy Polonii laureatem został Alex Storożyński za publikacje w „The New York Post” i innych mediach amerykańskich, które mają pozytywny wpływ na wizerunek Polski i Polaków.

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego powstała z inicjatywy Press Clubu Polska, Jakuba Płażyńskiego, prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni, marszałka województwa pomorskiego, oraz Fundacji Pomorskiej. Honorowe patronaty nad nagrodą objęli Marszałek Senatu RP oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Wręczenie nagród odbędzie się 20 kwietnia 2013 r. w Gdyni.

MP 4/2013