post-title Spotkanie polonistów w Preszowie

Spotkanie polonistów w Preszowie

Spotkanie polonistów w Preszowie

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Co roku w innym miejscu spotykają się nauczyciele języka polskiego na Słowacji. Tym razem takie spotkanie miało miejsce we wrześniu na Uniwersytecie Preszowskim.

Tam właśnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Język w kulturze – kultura w języku 3, nad którą patronat objął J. E. Ambasador RP w Bratysławie Leszek Soczewica.

 

Poprzednie edycje odbyły się na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy i na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Tym razem organizatorem konferencji była Katedra Studiów Środkowoeuropejskich UP w Preszowie, a współorganizatorami Instytut Polski w Bratysławie, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Wszystkim zależało, aby polonistyczne spotkania stały się cyklicznym wydarzeniem naukowym. Cykliczność bowiem nie tylko sprzyja integracji środowiska, ale przede wszystkim umożliwia wymianę doświadczeń, opinii o programach nauczania, podręcznikach i pomocach dydaktycznych, a tym samym podnosi kwalifikacje lektorów i wykładowców.

Spotkania tego typu stwarzają też szansę zapoznania się z najnowszymi tendencjami w nauczaniu języka polskiego jako obcego i glottodydaktycznymi badaniami naukowymi. Uczestnicy konferencji mogą również zaprezentować własną pracę dydaktyczną i naukową. Tak było i tym razem.

W konferencji wzięli udział przede wszystkim nauczyciele języka polskiego jako obcego, pracujący tak na słowackich uniwersytetach (Univerzita Mateja Bela, Univerzita Komenského, Prešovská univerzita), jak i zagranicznych, np. w Czechach (Univerzita Palackého, Ostravská univerzita, Karlova univerzita), w Słowenii (Univerza v Ljublani), na Ukrainie (Uniwersytet Lwowski) oraz w Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Adama Mickiewicza).

Obrady poprzedziło uroczyste otwarcie konferencji. Gości przywitała doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD., kierownik Katedry Studiów Środkowoeuropejskich UP, oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. Głos zabrała także Monika Krzepkowska, dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie, oraz dr hab. Aleksandra Achtelik, prezes Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

 

Obrady trwały dwa dni i przyniosły wiele interesujących wystąpień. Dyskusje trwały nie tylko na sali obrad, ale też w kuluarach i podczas uroczystej kolacji.

Organizatory mają nadzieję, że konferencja przyczyniła się do wytyczenia nowych perspektyw badawczych, stała się przestrzenią integracji środowiska promującego język i kulturę polską i dała pracownikom z polskich uczelni możliwość lepszego poznania specyfiki pracy w grupach słowiańskojęzycznych, co w przyszłości może zaowocować powstaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, tworzonych razem z polonistami pracującymi na Słowacji, w Czechach czy też w Słowenii.

Bożena Kotuła

MP 10/2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *