post-title Dziecięca Akademia „Moje korzenie 2016“

Dziecięca Akademia „Moje korzenie 2016“

Dziecięca Akademia „Moje korzenie 2016“

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Do akademii „Moje korzenie 2016”, która odbyła się w grudniu w Pastoralnym Centrum Wolnego Czasu w Nitrze, dzieci przygotowywały się na zajęciach z języka polskiego już od września.

Właściwie ich przygotowania były jednocześnie szukaniem odpowiedzi na pytania, dotyczące własnej tożsamości: kim jestem i gdzie są moje korzenie?

I tak oto po kilku tygodniach przygotowań stanęły na scenie, by pochwalić się swoją polskością, noszoną w sercach. Zrobiły to w sposób uroczy – deklamując wiersze. Potem, by ich słowaccy słuchacze zrozumieli sens recytowanej poezji, mówiły o słowach brzmiących tak samo w językach polskim i słowackim, a znaczących zupełnie coś innego.

Po występach na dzieci czekały słodkie upominki od mikołaja.

MP 1/2017

 

Projekt realizowany z finansowym wsparciem Kancelarii Rady Ministrów RS, program Kultura mniejszości narodowych 2016, oraz w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.