post-title Osobowość Ziem Górskich

Osobowość Ziem Górskich

Osobowość Ziem Górskich

Dnia 3 czerwca 2017 Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich już po raz dwunasty zorganizował uroczystą galę konkursu Osobowość Ziem Górskich, która odbyła się w sali koncertowej szkoły muzycznej w Żywcu.

Konkurs ma na celu popularyzację ludzi, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, których działalność i osiągnięcia na terenie ziem górskich mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych oraz w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju regionów górskich zarówno Polski, jak i Słowacji.

Plebiscyt na Osobowość Ziem Górskich organizowany jest w ramach projektu pod nazwą „Polsko-słowacka inicjatywa promocji i rozwoju marek ziem górskich”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 –2013 oraz z budżetu państwa w 10 %.

Koalicja Marek Ziem Górskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym przedsiębiorców i samorządy z terenów górskich południowej Polski. Jej celem jest promowanie ludzi, walorów turystycznych i ekonomicznych jednego z najczystszych ekologicznie obszarów.

Konkurs na Osobowość Ziem Górskich jest formą promocji osób związanych z górami, którzy są liderami lokalnych społeczności. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich, Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich, Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich, Dziennikarz Ziem Górskich, Samorządowiec-Polityk Ziem Górskich, Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich, Osobowość Ziem Górskich i Sportowiec Ziem Górskich. Osobowościami Ziem Górskich z regionu Liptowa w 2017 roku zostali: Juraj Filo – starosta wsi Liptowski Jan w kategorii Samorządowiec-Polityk Ziem Górskich oraz Eliška Prečová w kategorii Dziennikarz Ziem Górskich.

Eliška Prečová pracuje już 12 lat jako redaktorka TV JOJ. Komisja doceniła jej reportaże o nowościach i ciekawostkach ruchu turystycznego w regionie Liptowa i Orawy, jak również w Tatrzańskim Parku Narodowym w Zakopanem. Juraj Filo jest starostą od 11 lat i w istotny sposób przyczynił się do podniesienia atrakcyjności mikroregionu – liczba turystów w tej okolicy wzrosła o 15 %, a Liptowski Jan stał się jednym z najbardziej znanych miejsc Liptowa.

Przy udzielaniu wyróżnień Osobowość Ziem Górskich uczestniczył konsul honorowy RP w Liptowskim Mikulaszu Tadeusz Frąckowiak i burmistrz Liptowskiego Mikulasza Ján Blcháč, zaś gościem honorowym był ambasador RP w Bratysławie Leszek Soczewica. Konsul honorowy pogratulował wszystkim wyróżnionym, podkreślając ich wkład w rozwój ruchu turystycznego na terenach przygranicznych.

Jd

MP 7-8/2017