post-title Zbigniew Podleśny Honorowym Obywatelem Zawadzkiego

Zbigniew Podleśny Honorowym Obywatelem Zawadzkiego

Zbigniew Podleśny Honorowym Obywatelem Zawadzkiego

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Przy dźwiękach fanfar w wykonaniu członków nadleśnictwa Zawadzkiego nasz rodak, Zbigniew Podleśny od wielu lat mieszkający w Dubnicy nad Wagiem został Honorowym Obywatelem miasta Zawadzkie.

Nie dlatego, żeby chciał opuścić Słowację, ale właśnie dlatego, że ze Słowacji długie lata koordynował współpracę między dwoma partnerskimi miastami. Mianowania dokonali burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która była częścią programu Dni Gminy Zawadzkie 2017, które odbyły się 24 – 25 czerwca.

„Nie oczekiwałem wyróżnień. Dla mnie wyróżnieniem jest przyjaźń, którą jestem przez was obdarowywany od wielu lat“ – powiedział, nie kryjąc wzruszenia główny bohater uroczystości. To wzruszenie towarzyszyło mu od początku, kiedy na scenę zaprowadziła go mała dziewczynka, trzymając go za rękę.


„Nawet nie byłem tak bardzo stremowany, jak mi się to zdarza, pewnie dlatego, że wiedziałem, że jestem między swoimi“ – opowiadał później Zbyszek. Wspominał też wszystkich burmistrzów obu miast, z którymi miał okazję współpracować przez wiele lat intensywnej działalności na linii Dubnica nad Wagiem – Zawadzkie.

Przypomnijmy, że współpraca między tymi dwoma miastami zaczęła się w grudniu 2004 roku. Początkowo odbywała się na płaszczyźnie sportowej (piłka ręczna), a inicjował ją po stronie słowackiej burmistrz Červinka. Po zaangażowaniu się dubnickiego Klubu Polskiego, któremu szefował Zbigniew Podleśny, partnerstwo zaczęło się rozwijać także na płaszczyźnie kulturalnej.

Każdego roku do Dubnicy były zapraszane zespoły artystyczne i szkolne z Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy, które uczestniczyły w licznych projektach polonijnych, czyli w Dubnickich Dniach Przyjaźni, Współpracy i Folkloru, w Dubnickich Festiwalach Folklorystycznych, w ogólnosłowackich obchodach zielonoświątkowych oraz w imprezach bożonarodzeniowych.

Klub inicjował również wymianę i spotkania dubnickich i zawadczańskich seniorów, zrzeszonych w Klubie Seniora, kole terenowym PZERiI oraz uniwersytecie trzeciego wieku. Szczególna współpraca nawiązała się pomiędzy klubem i szkołą w Żędowicach oraz zespołem „Żędowianie”.

Zdjecia: Archivum Zbigniewa Podleśnego

MP 7-8/2017