post-title Profesor Joanna Goszczyńska

Profesor Joanna Goszczyńska

Profesor Joanna Goszczyńska

laureatką Międzynarodowej Nagrody Słowackiej Akademii Nauk

Tegoroczną laureatką Międzynarodowej Nagrody Słowackiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i kulturoznawstwa została prof. Joanna Goszczyńska

To polska slawistka, słowacystka i bohemistka, w latach 2008-2016 dyrektor Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 8 września 2017 r.  w Bratysławie z udziałem najwyższych przedstawicieli Słowackiej Akademii Nauk, bratysławskiego środowiska uniwersyteckiego oraz przedstawicieli polskiej ambasady w Bratysławie.

W laudacji, wygłoszonej na cześć prof. Goszczyńskiej, zwrócono uwagę na nowatorski charakter badań laureatki oraz szerokie spektrum jej zainteresowań naukowych. Szczególnie doceniono jej pionierskie badania nad słowackim mesjanizmem, które w kontekście słowackiej historii literatury mają najbardziej kompleksowy i oryginalny charakter.

Zwrócono też uwagę, że europejski kontekst jej badań wykazuje metodologiczną progresywność, wpisującą się w obszar współczesnych badań nad słowacką historią kultury.

Międzynarodowa Nagroda Słowackiej Akademii Nauk stanowi również uhonorowanie wkładu laureatki w rozwój polsko-słowackiej współpracy w obszarze literatury i kultury.Zebrani goście wysłuchali wykładu prof. Joanny Goszczyńskiej, prezentującego jej własną drogę naukową, wnioski dotyczące kulturowych i politycznych procesów w przestrzeni środkowoeuropejskiej oraz ogólnej kondycji humanistyki w czasach „płynnej nowoczesności“.

Wręczenie nagrody odbyło się w uroczystej oprawie artystycznej w Sali Lustrzanej Pałacu Prymasowskiego w Bratysławie.

Irena Bilińska

MP 10/2017