post-title Polskie smaki dla ducha i ciała

Polskie smaki dla ducha i ciała

Polskie smaki dla ducha i ciała

Kolejna edycja Polskich Dni na Uniwersytecie Preszowskim

Kiedy w marcu 2016 roku zakończyły się Polskie Dni na Uniwersytecie Preszowskim, pewne już było, że impreza będzie kontynuowana. W tym roku odbyła się jej druga edycja – bogatsza programowo, ale nawiązująca do swojej poprzedniczki.

Postanowiono uczynić ją rozpoznawalną, dlatego zachowano niektóre punkty programu, które w tym roku przyniosły nowe treści. Tegoroczne Polskie Dni na Uniwersytecie Preszowskim rozpoczęły się 6 listopada i trwały aż do 12 listopada. Podobnie jak w roku poprzednim ich hasłem stało się to, które towarzyszy propagowaniu studiów polonistycznych na UP: Poznaj svojho suseda.

Inauguracja Polskich Dni odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zebranych powitali gospodarze Uniwersytetu Preszowskiego i jego Wydziału Filozoficznego: prorektor ds. kontaktów zagranicznych doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. oraz dziekan prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.

Honorowymi gośćmi byli Ambasador RP Leszek Soczewica, radca minister Ambasady Polskiej Piotr Samerek oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie Jacek Gajewski. Uroczystego otwarcia Polskich Dni oraz wystawy Spoznajte poľský jazyk dokonał Ambasador RP w RS. Wernisaż uświetnił występ doc. Liubov Gunder i doc. Mgr. art. Karola Medňanskiego PhD., którzy zaprezentowali dawną muzykę, grając na historycznych instrumentach.

 

Do tematyki wystawy nawiązywał wygłoszony przez Mgr. Anitę Račákovą, PhD. (UMB Banska Bystrica) wykład, zatytułowany Pokrewne, ale nie takie same, poświęcony językowi polskiemu i słowackiemu oraz warsztaty translatorskie Dylematy tłumacza.

Kolejny raz można było się przekonać, jak bardzo zdradzieckie jest podobieństwo obu języków i jakie trudności napotyka w swojej pracy tłumacz. I nie stoją za tym tylko fałszywi przyjaciele, czyli wyrazy brzmiące bardzo podobnie lub wręcz identycznie, ale też połączenia wyrazowe lub konstrukcje składniowe, stanowiące równie niebezpieczne pułapki językowe.

Stałym punktem Dni Polskich stał się pokaz polskiego filmu w oryginalnym brzmieniu. W tym roku był to film Bogowiew reżyserii Łukasza Palkowskiego, z Tomaszem Kotem w roli głównej. Okazało się, że był to dobry wybór, bowiem większość widzów odebrała film pozytywnie, a ponadto stał się on źródłem refleksji i dyskusji o ważnych problemach.

Jedenastego listopada obchodzone jest w Polsce Święto Niepodległości. Pierwsza wojna światowa, jak powszechnie wiadomo, spowodowała całkowitą zmianę kształtu Europy. W jej wyniku rozpadły się trzy mocarstwa Europy Środkowo-Wschodniej, co doprowadziło do powstania szeregu nowych państw, takich jak Austria, Czechosłowacja, Jugosławia, Polska czy Węgry.

Z tej okazji przeprowadzony został konkurs OD NIEWOLI DO WOLNOŚCI – odrodzenie państw Europy Środkowej w roku 1918, w którym swój stosunek do tak ważnych wydarzeń historycznych przedstawiło młode pokolenie. Najlepsze prace zostały nagrodzone – nagrody ufundowane przez Instytut Polski w Bratysławie wręczyła Pani Monika Olech, zastępca dyrektora Instytutu.

Nowością tegorocznego programu była dyskoteka DISCO POLAND, prowadzona przez polskiego dyskdżokeja, która odbyła się w klubie „Ponorka”. Przy polskiej muzyce bawiono się do białego rana. Miłośnicy jazzu mogli natomiast wysłuchać koncertu zespołu Smakosze w kawiarni artystycznej „Christiania”.

Jakkolwiek tytuł imprezy sugeruje, że Polskie Dni odbywają się na Uniwersytecie Preszowskim, to ich organizatorzy starają się jednak przybliżyć polską kulturę i polski język nie tylko studentom, ale także mieszkańcom Preszowa. Stąd pomysł organizacji imprez w takich miejscach, jak klub „Ponorka” czy kawiarnia „Christiania”.

Dwa punkty programu, czyli wystawa polskich malarzy – Iwony Jankowskiej-Nowak i Józefa Franczaka z Krosna oraz Dni Kuchni Polskiej – odbyły się w Galerii „Atrium” i restauracji „Atrium”. Wernisaż wystawy połączony został z imprezą Polskie smaki, w trakcie której goście mogli degustować polskie potrawy.

Tegoroczne Polskie Dni mogły się odbyć dzięki pomocy Ambasady Polskiej i Instytutu Polskiego w Bratysławie. Spotkały się one z pozytywnym przyjęciem, dlatego zaplanowano kolejne, przyszłoroczne spotkanie z kulturą polską i językiem polskim, na które organizatorzy już teraz serdecznie zapraszają.

Bożena Kotuła
Zdjęcia: Ivana Slivková

MP 11/2017