post-title Ogłoszenie dotyczące 2 tury wyborów prezydenckich 2020

Ogłoszenie dotyczące 2 tury wyborów prezydenckich 2020

Ogłoszenie dotyczące 2 tury wyborów prezydenckich 2020

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ponowne głosowanie w wyborach odbędzie się w niedzielę, 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Obwód głosowania nr 119, mieścić się będzie, tak jak w 1. turze, w Instytucie Polskim w Bratysławie, na Námesti SNP 27.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest  wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. ), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie).

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w dniu 29 czerwca 2020 r. do godziny 24:00.  a do głosowania osobistego –  do dnia 9 lipca 2020 r., do godziny 24:00.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej pod adresem:  https://ewybory.msz.gov.pl.

e-mailowo: bratyslawa.amb.wk@msz.gov.pl lub bratyslawa.wk.dyzurny@msz.gov.pl

pisemnie, na adres: Ambasada RP w Bratysławie,  Paulínyho 7, 814 91 Bratislava

faksem, nr faksu: +421 2 54413193.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/slowacja/ponowne-glosowanie-w-wyborach-prezydenta-rp-w-2020-roku-na-terytorium-republiki-slowackiej

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *