post-title Rekrutacja do Szkoły Polskiej w Bratysławie

Rekrutacja do Szkoły Polskiej w Bratysławie

Rekrutacja do Szkoły Polskiej w Bratysławie

na rok szkolny 2021/2022

 

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu zasady naboru do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie. Rekrutacja uczniów do Szkoły rozpoczyna się 15 kwietnia i kończy się 30 czerwca 2021 roku. Przyjmujemy uczniów zarówno do szkoły podstawowej, jak i liceum ogólnokształcącego.

Ze względu na pandemię nabór odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Skany wszystkich potrzebnych dokumentów (załączniki nr 1 – 5) należy wysłać na adres: bratyslawa@orpeg.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Rekrutacja do klasy…”.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą do Szkoły Polskiej mogą być przyjmowane:

  • dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
  • dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie szkoły pod linkiem:

https://bratyslawa.orpeg.pl/2021/04/29/rekrutacja-na-rok-szkolny-2021-2022/