post-title Cześć, Preszów!

Cześć, Preszów!

Cześć, Preszów!

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

To hasło, pod którym już po raz szósty zorganizowane zostało wyjątkowe święto popularyzujące polską kulturę i tradycję. Dzięki Instytutowi Polskiemu w Bratysławie, Instytutowi Studiów Środkowoeuropejskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego oraz władzom miasta październik stał się w Preszowie miesiącem niezwykle atrakcyjny nie tylko kulturowo, ale i kulturalnie.

Polskie dni, pod którymi rozumieć należy szereg wyjątkowych wydarzeń i spotkań z polskością, zaoferowały w swoim programie wydarzenia kulturalne, takie jak wystawy, koncerty, pokazy filmowe, wykłady popularnonaukowe i warsztaty. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest Instytut Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Preszowskiego, gdzie można studiować język polski i  zdobywać, w ramach programu studiów środkowoeuropejskich, wiadomości na temat polskiej kultury.

Wśród studentów preszowskiej uczelni oraz uczniów lokalnych gimnazjów ogłoszono konkurs pod hasłem  Polska moimi oczami, którego organizacją i koordynacją zajęła się Marta Vojteková, dyrektor Instytutu Studiów Środkowoeuropejskich.
Zadaniem uczestników było zaprezentowanie wrażeń, wspomnień i spostrzeżeń na temat Polski w jak najciekawszej i oryginalnej formie. Zwycięzcy zostali nagrodzeni, zaś pozostali uczestnicy konkursu otrzymali różne polskie pamiątki.

Spośród licznych wydarzeń warto wymienić koncert inauguracyjny w Sali Widowiskowej PKO Čierny orol, podczas którego rozbrzmiały najsłynniejsze arie operowe w wykonaniu polskich solistów – Rafała Żurkowskiego oraz Elżbiety Cabały – przy akompaniamencie Wiktora Szymajdy. Artyści poruszyli serca widzów oraz – dosłownie – poderwali ich z miejsc.

Do wyjątkowych koncertów zaliczyć należy ten w teatrze VIOLA. Było to spotkanie poświęcone Krzysztofowi Komedzie. Wspomnieniom polskiego kompozytora i pianisty towarzyszyła świetna oprawa muzyczna. Został również zaprezentowany fragment filmu w reżyserii Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk, którego tematem są życie i twórczość polskiego jazzmana, znanego na całym świecie twórcę standardów jazzowych.

W ramach festiwalu w Instytucie Studiów Środkowoeuropejskich UP wygłoszono interesujące wykłady dotyczące literatury i języka polskiego. Jednym z nich był wykład Ing. Vladimíra Benka, PhD., naukowca ze Słowackiej Akademii Nauk, który mówił o  internetowej systematyzacji korpusu języka polskiego i zaprezentował dokonania zespołu badawczego, pracującego nad rozwojem nowatorskiego narzędzia ułatwiającego pracę językoznawcom

Z tematem literackim wystąpił natomiast prof. Peter Káša z Uniwersytetu Preszowskiego, który m.in. przybliżył twórczość Cypriana Kamila Norwida, wybitnego polskiego poety, dramatopisarza, ale i malarza, grafika i filozofa.

Norwid był też tematem wystawy prezentowanej na uniwersytecie. W jej otwarciu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Polskiego w Bratysławie oraz władze Wydziału Filozoficznego i Instytutu Studiów Środkowoeuropejskich. Wszyscy oni włożyli ogrom pracy w przygotowanie polskiego października według najwyższych standardów merytorycznych i organizacyjnych.

Szczególne podziękowanie za wkład włożony w organizację wszystkich wydarzeń należą się Annie Opalińskiej, dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie, Monice Olech, zastępcy dyrektora tegoż Instytutu, oraz Marcie Vojtekovej, dyrektor Instytutu Studiów Środkowoeuropejskich. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowała dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego prof. Beáta Balogová.

To właśnie ona zorganizowała uroczyste spotkanie wyżej wymienionych, podczas którego omawiane były plany rozwoju Instytutu Studiów Środkowoeuropejskich, jak i szeroko rozumianej współpracy z zakresu promocji języka i kultury polskiej.
Rok 2021 jest rokiem Stanisława Lema, powieściopisarza gatunku science fiction. Informacje o Lemie przybliżył doc. Marek Mitka.

W ramach preszowskich dni polskich nie zabrakło także akcentów filmowych. Film Mój Nikifor, opowiadający historię polskiego malarza pochodzenia łemkowskiego, przedstawiony został w Kawiarni Libresso.

Paulina Stawarz

Zdjęcia: Univerzitná knižnica PU oraz  M. Vojteková

MP 12/2021