post-title 2% na rzecz Klubu Polskiego

2% na rzecz Klubu Polskiego

2% na rzecz Klubu Polskiego

Szanowni Czytelnicy, drodzy Przyjaciele!

Choć to dopiero luty, to zapewne już teraz zwracają się do Państwa różne podmioty, zabiegające o pozyskanie 2% z Państwa podatków. Również Klub  Polski, zrzeszający Polaków w kilku regionach Słowacji i wydający od 27 lat czasopismo „Monitor Polonijny“, zwraca się do Państwa z prośbą o przeznaczenie tych 2% z Państwa podatków na swoją działalność.

Wszyscy odczuwamy skutki pandemii, podczas której nasze działania są utrudnione. Mimo ograniczeń w kontaktach osobistych staramy się utrzymywać z Państwem kontakt poprzez nasz miesięcznik, wydarzenia na żywo lub te, organizowane online.

Darowizna 2 % Państwa podatku będzie dla nas w tym roku cenniejsza niż w latach ubiegłych, ponieważ dotacje, o które zabiegamy, przyznawane są tylko na wydarzenia zrealizowane, a wiadomo, że ze względu na pandemię część z nich nie doszła do skutku. Z codziennej działalności naszej organizacji oraz wydatków, związanych z administracją i księgowością, nikt nas jednak nie zwolnił.

Wierzę, że również w tym roku uda nam się przekonać Państwa do przekazania 2% podatku na nasze wspólne działania.

Z podziękowaniami za dotychczasowe wsparcie

Marek Berky

prezes Klubu Polskiego

 

2% na rzecz Klubu Polskiego – jak to zrobić?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę muszą w swoim (właściwym dla miejsca zamieszkania) Urzędzie Skarbowym przedłożyć potwierdzenie od pracodawcy o zapłaceniu podatku wraz z oświadczeniem o przekazaniu jego 2% na rzecz Klubu Polskiego.

Wzory druków znajdują się na stronie internetowej www.rozhodni.sk.

Firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w końcowej części zeznania podatkowego za rok 2021 wpisują tylko nazwę, IČO i adres naszej organizacji – szczegóły także na stronie www.rozhodni.sk.

Informacja dla urzędu o odbiorcy 2% Państwa podatku to jego pełna nazwa, IČO i adres, czyli: Poľsky klub – spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku, IČO 30807620, Nám. SNP 27, 814 99 Bratislava.

Informacje o zarejestrowanych na rok 2022 organizacjach (m.in. o Klubie Polskim) znajdują się na www.rozhodni.sk.

Informacja dla urzędu o odbiorcy 2% Państwa podatku to jego pełna nazwa, IČO i adres, czyli: Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku, IČO 30807620, Nám. SNP 27, 814 99 Bratislava.

Informacje o zarejestrowanych na rok 2021 organizacjach (m.in. o Klubie Polskim) znajdują się na www.rozhodni.sk.