post-title Do zobaczenia!

Do zobaczenia!

Do zobaczenia!

Szanowni Państwo

Po trzech i pół roku pracy na stanowisku konsula RP w Bratysławie nadszedł czas na nowe wyzwania w mojej karierze zawodowej.

Okres mojej pracy w Republice Słowackiej przypadł na niełatwy czas wielu utrudnień w normalnym funkcjonowaniu w związku ogólnoświatową pandemią COVID-19 oraz rosyjską agresją na sąsiadującą z naszymi krajami Ukrainą. Miały one ogromny wpływ zarówno na życie codzienne każdego z nas, jak i na modyfikację profilu pracy urzędu konsularnego, w tym na realizację przedsięwzięć polonijnych.

Mimo tych przeciwności udało się, z czego jestem bardzo usatysfakcjonowany, zrealizować wiele wspólnych z organizacjami polonijnymi oraz z Polakami mieszkającymi na Słowacji projektów oraz przedsięwzięć. Część z nich weszła na stałe do kalendarza imprez polonijnych i cieszy się dużym zainteresowaniem również Słowaków.

Pragnę zatem podziękować tym wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w tworzeniu i realizacji wszelkich wspólnych inicjatyw i projektów, a szczególnie przedstawicielom zarządów organizacji polonijnych:  Klubu Polskiego – Stowarzyszenia Polaków i ich Przyjaciół na Słowacji, Stowarzyszenia OZ POLONUS oraz Stowarzyszenia BONITA – Polska Szkoła Językowa.

Oddzielne podziękowania kieruję do konsulów honorowych RP w Liptowskim Mikulaszu, Koszycach i Preszowie, którzy niejednokrotnie udzielali mi wsparcia w realizacji zadań konsularnych, szczególnie tych niełatwych, bo dotyczących udzielania pomocy konsularnej obywatelom RP.

Pragnę także podziękować Redakcji „Monitora Polonijnego” za umożliwienie mi realizacji swoich zainteresowań w zakresie dziennikarstwa sportowego. Mam nadzieję, że swoimi artykułami choć trochę przybliżyłem czytelnikom świat polskiego sportu, a być może wpłynęły one też na zwiększenie aktywności sportowej słowackiej Polonii.

Bratysława i cała Słowacja, a także Polacy i Słowacy, których miałem przyjemność poznać, zostaną na zawsze w mojej pamięci! Zatem nie żegnam się, a mówię „do zobaczenia!”.

Wszystkim czytelnikom „Monitora Polonijnego” życzę dobrego zdrowia i czerpania jak najwięcej radości z każdego kolejnego dnia!

Stanisław Kargul, radca-minister, konsul RP

MP 9/2022