post-title Dzień Niepodległości oczami przedszkolaków w Żylinie…

Dzień Niepodległości oczami przedszkolaków w Żylinie…

Dzień Niepodległości oczami przedszkolaków w Żylinie…

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

czyli o co chodzi z tą niepodległością?

Jak wytłumaczyć dzieciom, co to jest niepodległość? To trudne zadanie, ale nie niemożliwe. Z takim podejściem 12 listopada rozpoczęły się zajęcia w Polskim Przedszkolu w Żylinie. Pretekstem do rozmów na ten temat był obchodzony w Polsce dzień wcześniej Dzień Niepodległości. Tego dnia nie mogło zabraknąć biało-czerwonych symboli narodowych, zabrzmiał też hymn narodowy. Podczas zajęć odbywały się gry a dzieci zostały obdarowane niespodziankami.

Na wesoło

„Inspiracji do przygotowania tych szczególnych zajęć poszukiwałam w polskich przedszkolach i strzałem w dziesiątkę okazał się pomysł miniteatrzyku na temat Polski pod zaborami“ – dzieli się z nami organizatorka, nauczycielka i szefowa stowarzyszenia „Bonita“ Silvia Subiak Wtoreková, która by zrealizować pomysł najpierw namalowała na dużym arkuszu białego papieru kontury mapy Polski.

Następnie trójka dzieci podarła papier na kawałki, co symbolizowało zniszczenie Polski, która przeszła pod zabory. „Tłumaczyłam dzieciom, jak do tego doszło, jak wtedy czuli się Polacy, co mogli, czego nie mogli robić i ile lat to trwało“ – relacjonuje Silvia.

Później, podczas zabaw, nauczycielka wykorzystała budowlę z klocków, którą dzieci mogły zburzyć, by potem wspólnie ją odbudować. „W ten sposób omówiliśmy proces odbudowy Polski po 123 latach zaborów“ – opisuje. Potem była nauka wiersza „Kto ty jesteś“ Władysława Bełzy.

Symbole

W tej części zajęć dzieci otrzymały niespodzianki – koszulki z symbolami Polski i maskotki „Bonity“. „To też był pretekst do rozmowy na temat symboli narodowych“ – wyjaśnia szefowa przedszkola, która przygotowała także warsztaty twórcze w ruchu.

Dzieci otrzymały białe i czerwone kartki papieru a ich zadaniem było stworzenie godła Polski na sygnał nauczycielki – wtedy musiały przerwać zabawy ruchowe i odpowiednio się ustawić tak by powstał biało – czerwony obraz. „Było przy tym dużo śmiechu“ – opisuje Silvia, nie kryjąc rozbawienia.

Z geografią na Ty

Podczas zajęć był też czas na lekcję wiedzy o społeczeństwie i geografii. „Rozmawialiśmy o państwie, w którym mieszkamy, o prezydentach polskim i słowackim, o stolicach naszych krajów, rzekach i innych punktach geograficznych, które dzieci zaznaczały na przygotowanych wcześniej mapach“ – relacjonuje Silvia, która zademonstrowała dzieciom także polskie monety i banknoty.

 

Prawda, czy fałsz?

Na koniec dzieci zostały zaproszone do zabawy, która była jednocześnie sprawdzianem ich wiadomości. Podczas niej nauczycielka w prowokacyjny sposób wypowiadała twierdzenia dotyczące zdobytej wiedzy. Zadaniem dzieci była ich ocena, czyli zaklasyfikowanie, czy coś jest prawdą, czy fałszem. Ich starania zostały nagrodzone specjalnymi Dyplomami Patrioty.

red.

Zdjęcia: Natalia Sabo Hanusová

MP 12/2022

 

Kolejne zajęcia odbędą się w grudniu i będą nawiązywać do Bożego Narodzenia i oczekiwania na przyjście świętego Mikołaja.