post-title Oddaliśmy cześć poległym…

Oddaliśmy cześć poległym…

Oddaliśmy cześć poległym…

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Za waszą i naszą wolność,
Przed twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

W dniu 11 listopada, w setną rocznicę zakończenia I wojny światowej wzięliśmy udział w uroczystości upamiętniającej poległych żołnierzy, którą zorganizowało Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej.

Tego właśnie dnia oficjalnie otwarto odrestaurowany cmentarz wojskowy w Trenczynie-Kubrej, część Zábranie. Cmentarz należy do Ministerstwa Obrony RS i nie jest publicznie dostępny – z wyjątkiem jednego dnia w roku.

Cmentarz w Trenczynie-Zábraní został założony przez armię austro-węgierską prawdopodobnie w maju 1915 r. z dala od centrum, ponieważ miasto nie zgadzało się na pochówek zmarłych w szpitalu wojskowym w Trenczynie żołnierzy na miejskim cmentarzu, obawiając się, by ewentualne infekcje nie rozprzestrzeniły się wśród ludności cywilnej.

W porozumieniu z wojskiem zmarli żołnierze byli więc chowani na miejscu nowo utworzonego cmentarza wojskowego, wielkości 8 tys. metrówkwadratowych. Przez lata cmentarz ten uległ ogromnemu zaniedbaniu. Jego renowację zainicjował i zrealizował gen. por. Pavel Honzak, członek Klubu Generałów RS (w latach 2014-2018). Dziś znajdują się tu pozostałości 771 żołnierzy dziesięciu narodowości – w tym 54 Polaków, wśród których jest też  22-letnia samarytanka Henryka Langmann.

Podczas listopadowej uroczystości głos zabrali słowacki minister obrony Peter Gajdoš, przewodniczący parlamentarnej Komisji Obrony i Bezpieczeństwa RS Anton Hrnko oraz przedstawiciel Klubu Generałów RS gen. por. Pavel Honzak, który na zakończenie powiedział: Niech ci wojownicy mają miejsce kultu, aby mogli marzyć o swoim wiecznym śnie, daleko od swojej ojczyzny.

W imieniu Polaków honory oddał i wieniec złożył attaché obrony Ambasady RP w Bratysławie płk. Andrzej Kapica, zaś Klub Polski reprezentowali członkowie organizacji z Trenczyna, Dubnicy nad Wagiem i Banoviec nad Bebravą.

Zbigniew Marian Podleśny
KP Środkowe Poważe

Zdjęcia: autor