post-title Tylko i aż 2% na rzecz Klubu Polskiego

Tylko i aż 2% na rzecz Klubu Polskiego

Tylko i aż 2% na rzecz Klubu Polskiego

Drodzy Przyjaciele, Członkowie Klubu Polskiego oraz jego Sympatycy!

Zbliża się termin składania rozliczeń podatkowych za rok ubiegły, a to oznacza, że każdy z nas może zdecydować, komu przeznaczy 2% ze swoich podatków. Jak co roku o tej porze zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie tych 2% na działalność Klubu Polskiego, który jest organizacją niezyskową.

Klub ubiega się o dotacje, ale te są przyznawane na konkretne cele projektowe. Działalność organizacji polonijnej to także administracja, opłaty pocztowe i wydatki, które należy powierzyć w ręce fachowców, na przykład prawników, czuwających nad przygotowaniem umów. Na takie działania dotacji nie można otrzymać. Część finansów, które pozyskujemy z 2% podatków, to także tzw. wkład własny, który jest warunkiem otrzymania dotacji.

Ponieważ ponownie udało nam się zarejestrować Klub jako organizację mogącą przyjmować dotacje 2 % z podatków za rok 2019 od osób fizycznych i prawnych, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie owych 2 % na rzecz Klubu Polskiego, co

może nam pomóc rozpocząć przygotowania kolejnych przedsięwzięć już na początku roku, kiedy jeszcze grantami nie dysponujemy, ale dopiero się o nie ubiegamy. Dla nas to będzie także wsparcie moralne, a dla Państwa możliwość partycypowania w działaniach Klubu.
Dziękuję wszystkim tym Państwu, którzy nas wsparli w latach ubiegłych, mając nadzieję, że zarówno oni, jak i pozostali nasi członkowie i sympatycy wesprą nas i w tym roku.

Marek Berky, prezes Klubu Polskiego na Słowacji

 

Jak to zrobić?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę muszą w swoim (właściwym dla miejsca zamieszkania) Urzędzie Skarbowym przedłożyć potwierdzenie od pracodawcy o zapłaceniu podatku wraz z oświadczeniem o przekazaniu jego 2% na rzecz Klubu Polskiego.

Wzory druków znajdują się na stronie internetowej www.rozhodni.sk.

Firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w końcowej części zeznania podatkowego za rok 2019 wpisują tylko nazwę, IČO i adres naszej organizacji – szczegóły także na stronie www.rozhodni.sk.

Informacja dla urzędu o odbiorcy 2% Państwa podatku to jego pełna nazwa, IČO i adres, czyli: Poľsky klub – spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku, IČO 30807620, Nám. SNP 27, 814 99 Bratislava.

Informacje o zarejestrowanych na rok 2020 organizacjach (m.in. Klubie Polskim) znajdują się na www.rozhodni.sk.