post-title Monitor Polonijny – Kontakt

Monitor Polonijny – Kontakt

Monitor Polonijny – Kontakt

Klub Polski
Nám. SNP 27
814 49 Bratislava

IČO: 30 807 620
EV542/08
ISSN 1336-104X

Bankové spojenie: SK60 1100 0000 0026 6604 0059