post-title Pulsujące Serce Uniwersytetu

Pulsujące Serce Uniwersytetu

Pulsujące Serce Uniwersytetu

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Władze Uniwersytetu Żylińskiego zorganizowały uroczyste otwarcie placu Uniwersytetu Żylińskiego, które zostało połączone z odsłonięciem pomnika noszącego tytuł  Pulsujące Serce Uniwersytetu. Jego autorem  jest rzeźbiarz Bohusz Kubiński. Uroczystość odbyła się 20 października 2021 roku.

Zaprezentowane dzieło symbolizuje dynamikę życia uniwersyteckiego w zmieniających się czasie i przestrzeni, kiedy badana jest nieznana historia, procesy i materiały. Uniwersytet Żyliński istnieje od 60 lat, kształci rocznie ok. ośmiu tysięcy studentów na siedmiu wydziałach na kierunkach technicznych.

Rektor uczelni, prof. inż. Jozef Jandačka, PhD., na ceremonię odsłonięcia pomnika zaprosił ambasadora RP w Bratysławie Krzysztofa Strzałkę, którego godnie reprezentował konsul honorowy RP w Liptowskim Mikulaszu Tadeusz Frąckowiak.

W uroczystości uczestniczyło liczne grono przedstawicieli władz uczelni, władz miasta oraz znana aktorka Emília Vášáryová. Należy podkreślić, że Uniwersytet Żyliński ściśle współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce, w tym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

j.d.

MP 12/2021