post-title „Program stypendialny PLus – Aktywny student”

„Program stypendialny PLus – Aktywny student”

„Program stypendialny PLus – Aktywny student”

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczęła realizację zadania publicznego pn. „Program stypendialny PLus – Aktywny Student” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących w krajach swojego zamieszkania, poza granicami Polski.

Projekt finansowany jest z środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W ramach zadania został ogłoszony nabór wniosków stypendialnych na semestr wiosenny roku akademickiego 2021/2022, który zakończy się 15 czerwca 2022 r.

O stypendium Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” studenci mogą aplikować za pośrednictwem elektronicznego Systemu Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS) – więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.pol.org.pl w zakładce „WNIOSEK DLA STUDENTÓW”.