post-title Słowacko-Polska Komisja Nauk Humanistycznych

Słowacko-Polska Komisja Nauk Humanistycznych

Słowacko-Polska Komisja Nauk Humanistycznych

Pod koniec września w Busku-Zdroju odbyło się jubileuszowe 25. posiedzenie Słowacko-Polskiej Komisji Nauk Humanistycznych. Komisja, działająca przy Ministerstwie Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, zbiera się co roku na przemian w jednym z dwóch krajów.

Jej misją jest koordynacja działań z zakresu historii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, socjologii, etnologii oraz innych nauk humanistycznych i społecznych w ramach badań polonistycznych na Słowacji i badań słowacystycznych w Polsce.

Członkowie Komisji wydają wspólny periodyk „Kontakty”, który za każdym razem zawiera cenne artykuły naukowców obu krajów, wywiady z wybitnymi słowackimi i polskimi osobistościami, a także recenzje najnowszych publikacji książkowych, poświęconych aktualnym i historycznym stosunkom słowacko-polskim.

Regularnie w ramach posiedzeń Komisji ma miejsce także słowacko-polska konferencja naukowa, tym razem odbyła się pod hasłem „Polska i Polacy w słowackim piśmiennictwie po 1945 roku”.

red.

Zdjęcie: Instytut Słowacki w Warszawie

MP 11/2023