post-title Biało-czerwony Dzień w Bonicie

Biało-czerwony Dzień w Bonicie

Biało-czerwony Dzień w Bonicie

Biało-czerwony – wiadomo, dlaczego! Ubrania w barwach narodowych na Narodowe Święto Niepodległości w Stowarzyszeniu „Bonita” w Żylinie przywdziali mali i duzi. Było to nie lada wydarzenie, które rozpoczęło się od wspólnego zaśpiewania hymnu Polski.

Tego dnia zajęcia z języka polskiego miały specyficzny charakter, bowiem i mali, i duzi dostali to samo zadanie – wykonanie z gazet orła, polskiej flagi oraz biało-czerwonego kotylionu z symbolicznym orłem. Wspólnie też powtórzyli wiadomości na temat  Polski, symboli narodowych i polskiej waluty.

„To bardzo ważne, by uczyć dzieci o niepodległości ojczyzny ich rodziców, przypominać im o tym ważnym dla wszystkich Polaków święcie“ – mówiła prezes Stowarzyszenia „Bonita”, Silvia Subiak Wtoreková.

Następne zajęcia, które będą miały charakter spotkania mikołajkowego, odbędą się 16 grudnia. Z kolei na 9 grudnia zaplanowany jest koncert bożonarodzeniowy, zatytułowany „Głosy Aniołów“ – więcej w „Ogłoszeniach”.

red.

Zdjęcia: Stowrzyszenie „Bonita“

Zrealizowane z finansowym wsparciem Funduszu wspierającego kulturę mniejszości narodowych, Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki oraz z finansowym wsparciem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie“ im. Jana Olszewskiego.

MP 12/2023