post-title Słowacko-Polska Komisja Nauk Humanistycznych

Słowacko-Polska Komisja Nauk Humanistycznych

Słowacko-Polska Komisja Nauk Humanistycznych

W Instytucie Słowackim w Warszawie 18 stycznia odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji niemal 30-letniej działalności Słowacko-Polskiej Komisji Nauk Humanistycznych. Prof. Joanna Goszczyńska, przewodnicząca polskiej sekcji Komisji, w swoim wystąpieniu przedstawiła bogatą działalność naukowo-badawczą i publikacyjną Komisji, która od 1996 roku działa przy ministerstwach edukacji obu krajów.

Członkami Komisji po obu stronach są uznani lingwiści, literaturoznawcy, etnografowie i historycy z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, Uniwersytetu w Preszowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i innych ważnych instytucji oświatowych i naukowych.

Sekretarz Komisji, prof. Maria Papierz, zaprezentowała wydawane przez Komisję pismo „Kontakty”, w którym w przygotowanych dotychczas 20 numerach ukazało się kilkadziesiąt artykułów naukowych, wywiadów z ważnymi osobistościami, sprawozdań z konferencji słowacko-polskich oraz doniesienia fachowe i popularnonaukowe z poszczególnych dziedzin humanistyki.

IS

Zdjęcia: Instytut Słowacki w Warszawie

MP 2/2024