post-title VIII Kongres Klubu Polskiego

VIII Kongres Klubu Polskiego

VIII Kongres Klubu Polskiego

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Zjazd przedstawicieli organizacji polonijnej odbył się 8 listopada w Żylinie. Głównym jego celem były wybory nowych władz Klubu Polskiego.

Ponad dwudziestu delegatów z ośmiu miast Słowacji zebrało się w siedzibie Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Tam w imieniu gospodarzy kongresu przywitała ich prezes Klubu Polskiego w Żylinie Katarzyna Bielik. Obrady prowadziła Maria Peruňská.

Jako pierwszy zabrał głos prezes Klubu Polskiego na Słowacji Tadeusz Błoński, który  podsumował okres działalności polonijnej organizacji pod jego przewodnictwem i podziękował polonusom za zaangażowanie w pracę społeczną. Kolejnym punktem było sprawozdanie z kontroli finansowej Klubu Polskiego, którego dokonała Maria Peruňská.

Po udzieleniu absolutorium ustępującej Radzie Klubu Polskiego odbyły się wybory nowych władz klubowych. Zgłoszono kilku kandydatów na nowego przewodniczącego, spośród których wyłoniono jednego, który zgodził się przyjąć odpowiedzialność i przez kolejną dwuletnią kadencję pokierować organizacją.

Nowym prezesem został Ryszard Urbański z Żyliny. „Mieszkam na Słowacji od 7 lat, prowadzę działalność gospodarczą i chcę coś wnieść w życie społeczności polonijnej na Słowacji“ – powiedział nowo wybrany prezes. Następnie delegaci wybrali dwóch wiceprezesów: Irenę Cigaňovą z Nitry oraz Elżbietę Dutkovą z Bratysławy.

W wyniku głosowania delegaci kongresu wybrali członków komisji rewizyjnej, którymi stali się: Maria Peruňská, Katarzyna Tulejko oraz Alfreda Koudelová. Natomiast przedstawicielami komisji, decydującej o przydzieleniu środków finansowych w Ministerstwie Kultury RS, zostali:  Maria Peruňská, Elżbieta Dutková, Ryszard Zwiewka, Ryszard Urbański, Romana Gregušková.

W kolejnej części obrad głos zabrała redaktor naczelna „Monitora Polonijnego“ Małgorzata Wojcieszyńska, prezentując projekt wydawniczy na rok przyszły.

Ostatnim punktem roboczej części kongresu było wprowadzenie zmian do statutu Klubu Polskiego. Wprowadzono tam informację, że w skład Klub Polskiego wchodzą kluby z regionów: Bratysława, Koszyce, Martin, Nitra, Środkowe Poważe oraz Żylina.

W wyniku głosowania ustalono też, że siedziba Klubu Polskiego, zarejestrowanego w Bratysławie, zostanie przeniesiona do Żyliny.

W godzinach popołudniowych na zaproszenie Klubu Polskiego przybyła kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w RS Urszula Szulczyk-Śliwińska. Konsul przeczytała list od ambasadora RP w RS Andrzeja Krawczyka, który usprawiedliwił swoją nieobecność spowodowaną chorobą i życzył delegatom owocnych obrad.

Następnie zostało przeczytane sprawozdanie Ryszarda Zwiewki z posiedzeń Rady Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych przy Urzędzie Rady Ministrów, działającej pod kierownictwem wicepremiera RS Dušana Čaploviča, w której Zwiewka zasiadał jako przedstawiciel polskiej mniejszości narodowej.

Pod koniec kongresu prezesi poszczególnych regionów podsumowali swoją lokalną działalność, informując o imprezach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, które przyczyniają się do integracji środowiska polonijnego w konkretnych regionach na Słowacji. Konsul Urszula Szulczyk-Śliwińska poinformowała zebranych o odsłonięciu pomnika Jana Sobieskiego w Štúrovie oraz o grobach polskich żołnierzy w Trenczynie.

Kongres zamknięto podczas wspólnej kolacji delegatów oraz zaproszonych gości. Gospodarze zjazdu pod okiem prezes regionu Katarzyny Bielik stanęli na wysokości zadania – kongres był świetnie przygotowany.

Małgorzata Wojcieszyńska, Żylina
Zdjęcia: autorka

 

Rada Klubu Polskiego na lata 2008 – 2010

 • prezes Klubu Polskiego – Ryszard Urbański, tel.: +421 41 500 1232, kom: +421 904 952 071, e-mail: vancargosk@mail.t-com.sk;
 • I wiceprezes – Irena Cigaňová, tel.: 037/73 322 21, kom: +421 904 570 323, e-mail: oknolidernitra@azet.sk;
 • II wiceprezes – Elżbieta Dutková, tel.: 02/ 455 255 77, kom: +421 903 404 879, e-mail: dutkova.advokat@nextra.sk;
 • prezes Klubu Polskiego Region Bratysława – Marek Sobek tel: +421 903 761 071, e-mail: marcus@mail.t-com.sk;
 • prezes Klubu Polskiego Region Koszyce – Tadeusz Błoński, tel: +421 903 626299, e.mail: tadeusz@blonski.sk;
 • prezes Klubu Polskiego Region Martin – Irena Zacharová – tel.: 043/4293655, e-mail: pirin@nextra.sk;
 • prezes Klubu Polskiego Region Nitra – Romana Gregušková, tel.: +421 37 652 43 23, kom: +421 904 595 009, e-mail: greguskova@interia.pl;
 • prezes Klubu Polskiego Region Środkowe Poważe i miejscowego koła w Dubnicy nad Wagiem – Zbigniew Podleśny, tel./ faks: 042/ 442 45 90, kom: +421 902 372 167, e-mail: klub.polski@nextra.sk;
 • prezes miejscowego koła Poważska Bystrzyca, wchodzącego w skład Regionu Środkowe Poważe – Maria Peruňská, tel.: +421 905 265 770, e-mail: maria.perunska@slovanet.sk;
 • prezes miejscowego koła Trenczyn, wchodzącego w skład Regionu Środkowe Poważe  – Renata Straková, tel: +421 908 751 988, e-mail: rena59@post.sk;
 • prezes Klubu Polskiego Region Żylina – Katarzyna Bielik, tel: +421 910932574, e-mail: klubpolski@zoznam.sk.

MP 12/2008