post-title Noworoczne spotkanie Polonii w Bratysławie

Noworoczne spotkanie Polonii w Bratysławie

Noworoczne spotkanie Polonii w Bratysławie

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Klub Polski w Bratysławie zorganizował spotkanie noworoczne, które odbyło się 20 stycznia w Instytucie Polskim. Była prezes regionalna Beata Wojnarowska przedstawiła zebranym nowego prezesa Regionu Bratysława Marka Sobka, który przywitał przybyłych gości, w tym pełnomocnego i nadzwyczajnego ambasadora RP w RS Andrzeja Krawczyka, kierownik Wydziału Konsularnego Urszulę Szulczyk-Śliwińską, dyrektora Instytutu Polskiego Zbigniewa Macheja oraz licznie zgromadzoną Polonię.

Marek Sobek przedstawił plan działania organizacji bratysławskiej oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę z instytucjami polskimi, akredytowanymi na Słowacji. Podziękował również za zaangażowanie polonusów w dotychczasową pracę na rzecz Klubu oraz sponsorom, którzy do tej pory wspierali imprezy polonijne.

Z kolei ambasador Andrzej Krawczyk zapewnił pomoc w pracy na rzecz środowiska polonijnego. „My, pracownicy ambasady, czujemy się członkami Klubu Polskiego, bowiem i my tworzymy środowisko Polaków przebywających na Słowacji“ – powiedział. Głos zabrała też redaktor naczelna „Monitora Polonijnego“, by przedstawić plan wydawniczy na 2009 rok. Po części oficjalnej Marek Sobek zaprosił zebranych do skosztowania wypieków, przygotowanych przez członkinie Klubu.

Spotkanie stało się również okazją do poznania licznego grona Polaków, niedawno przybyłych do Bratysławy.

Klub Polski w Bratysławie uroczyście rozpoczął Nowy Rok, który, jak planują działacze organizacji, powinien przynieść sporo ciekawych imprez integracyjnych oraz promujących polską kulturę.

Małgorzata Wojcieszyńska

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 1/2009