post-title Przyjaźń i folklor

Przyjaźń i folklor

Przyjaźń i folklor

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

„Przyjaźń i folklor” to hasła tradycyjnych imprez, organizowanych co roku pod koniec sierpnia przez Dubnicę nad Wagiem. W tę tradycję wpisały się również przedsięwzięcia, przygotowane przez Klub Polski Środkowe Poważe.

Podczas kilku dni (28-30.08), kiedy miasto tętni folklorem, było z czego wybierać, bowiem oferta atrakcji jak zwykle okazała się bardzo bogata: występy zespołów ludowych, festyny, jarmarki.

Dzięki inicjatywie Zbigniewa Podleśnego – prezesa regionalnej organizacji Klubu Polskiego szeroka publiczność mogła podziwiać występ Dziecięcego Zespołu Ludowego „Żędowianie” z partnerskiego miasta Zawadzkie.

Nie zabrakło też imprezy, integrującej środowisko polonijne, bowiem w Centrum Organizacji Niezyskownych od samego rana w sobotę (29 sierpnia) krzątały się przemiłe panie z Klubu Polskiego, które przygotowywały poczęstunek, by wczesnym popołudniem przywitać Polaków, tych z regionu i tych przybyłych z Bratysławy.

Wspólne chwile umilały występy dwóch zespołów: Dziecięcego Zespołu Ludowego „Żędowianie”  z Zawadzkiego oraz Szkolnego Zespołu Folklorystycznego „Prvosienka”  z Dubnicy nad Wagiem. Był więc i folklor, i przyjazne rozmowy.

O tym, jak cenią sobie współpracę z Klubem Polskim w Dubnicy nad Wagiem przedstawiciele miasta, mówił obecny podczas spotkania prezydent miasta Jozef Gašparík. Zbigniew Podleśny nie krył zadowolenia zarówno z tego, że dzięki dobrej współpracy z władzami Dubnicy działalność tutejszej Polonii jest zauważana, jak i  z tego, że udaje się jej zainteresować dubniczan polską kulturą.

„Cieszy mnie fakt, że nasza polonijna impreza, jak też polsko-słowacka msza zostały włączone do oficjalnego programu 16. Dubnickiego Festiwalu Folklorystycznego, co wywołało duże zainteresowanie ze strony słowackiej“ – podsumował Z. Podleśny. Przyjaźń i folklor dla dubnickiej Polonii to nie tylko hasło imprezy, ale i ich codzienność, czego efektem są właśnie przedsięwzięcia kulturalne, realizowane we współpracy z władzami miasta.

Małgorzata Wojcieszyńska, Dubnica nad Wagiem

Zdjęcia: Stano Stehlik, Marian Damborák

MP 10/2009

 

Podziękowania: W opracowaniu projektu i jego rejestracji znacząco pomogła p. Irena Zachar, za co pragnę  jej serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo wszystkim klubowiczom, którzy pomogli w realizacji projektu, w szczególności: rodzinie Bartošowych, D. Berky, M. Červenej, A. Obetkovej, J. Porubskiej, I. Šujak, F. Tobołowi, rodzinie Vachalików oraz ks. Jozefowi Motylovi za słowo Boże, wygłoszone piękną polszczyzną.  

Zbigniew Podleśny

 

Impreza została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury Republiki Słowackiej – program „Kultura Mniejszości Narodowych 2009”.