post-title Okrągły stół na temat ruchu turystycznego

Okrągły stół na temat ruchu turystycznego

Okrągły stół na temat ruchu turystycznego

W Konsulacie Honorowym RP w Liptowskim Mikulaszu 4 grudnia miało miejsce nagranie godzinnego programu dla telewizji regionalnej TV Liptov, zatytułowanego „Okrągły stół na temat ruchu turystycznego“ i zorganizowanego z inicjatywy Konsulatu Honorowego w Liptowskim Mikulaszu.

Przedsięwzięcie to zaliczyć należy do najważniejszych, odbytych w siedzibie tej placówki dyplomatycznej. Gośćmi programu byli: ambasador RP w Bratysławie  Andrzej Krawczyk, konsul honorowy RS w Zakopanem Wiesław Wojas, burmistrz Liptowskiego Mikulasza, przewodniczący Stowarzyszenia Miast i Gmin Liptova Ján Blcháč, przewodniczący Zarządu Spółki „Tatry Mountain Resorts”, S.A.  Bohuš Hlavatý, przewodniczący Zarządu Spółki „VEREX HOLDING”, S.A Pavol Mikušiak i konsul honorowy RP w Słowacji Tadeusz Frąckowiak.

Funkcję gospodarza programu pełnił zastępca przewodniczącego Słowackiego Związku Dziennikarzy Karel Ilja Dvořak. Dyskutowano o stosunkach słowacko-polskich w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej w kontekście nowej Konwencji Lizbońskiej oraz o ruchu turystycznym jako efekcie dojrzałości obu państw. Porównano zainteresowanie Polaków Słowacją i Słowaków Polską, jeśli chodzi o spędzenie urlopu czy organizowanie różnych przedsięwzięć firmowych.

Podkreślono istotną rolę promowania danych regionów czy ośrodków turystycznych. Stwierdzono, że Słowacja jest w mediach polskich intensywniej reklamowana aniżeli Polska w Słowacji. Słowacy do Polski jeżdżą w zasadzie tylko na zakupy.

Wspomniano również o wspólnie przygotowywanych polsko-słowackich projektach, dotyczących rozwoju ruchu turystycznego na obszarach przygranicznych. Emisja programu miała miejsce w północno-słowackiej TV „Liptov” dnia 9 grudnia 2009 r., a przejęła go również słowacka satelitarna TV „Patriot”. Dyskusja o ruchu turystycznym pod okiem kamer spotkała się z żywym oddźwiękiem w kręgach specjalistów z tego zakresu.

jd

MP 1/2010