post-title Noworoczne spotkanie u prezydenta RS Ivana Gašparoviča

Noworoczne spotkanie u prezydenta RS Ivana Gašparoviča

Noworoczne spotkanie u prezydenta RS Ivana Gašparoviča

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Jak co roku na zaproszenie prezydenta RS Ivana Gašparoviča 18 stycznia do pałacu prezydenckiego przybyli przedstawiciele mniejszości narodowych mieszkający na Słowacji.

Tę polską reprezentowali: Czesław Sobek – wiceprezes Klubu Polskiego, Zbigniew Podleśny – prezes Klubu Polskiego Środkowe Poważe oraz Małgorzata Wojcieszyńska – redaktor naczelna „Monitora Polonijnego“. Podczas uroczystości był też obecny wicepremier Dušan Čaplovič. Przybyłym gościom prezydent złożył życzenia noworoczne i wyraził zadowolenie, że mniejszości narodowe tworzą integralną część społeczeństwa obywatelskiego: „Naszym wspólnym celem jest to, by nasza ojczyna prosperowała, zarówno w sferze ekonomicznej, jak i socjalnej oraz duchowej.

Dla nas polityków, którzy otrzymaliśmy mandat od obywateli, by kierować państwem, ważne jest, by mniejszości narodowe i grupy etniczne w pełni mogły korzystać ze swoich praw, które gwarantuje im konstytucja i ustawy. Dlatego staramy się stwarzać takie warunki, oczywiście w miarę naszych możliwości ekonomicznych, by społeczności narodowe mogły pielęgnować swój język, kultywować swoje tradycje i by mogły prowadzić wartościowe życie kulturalne i towarzyskie“.

Prezydent nawiązał też do 20. rocznicy upadku komunizmu, która miała też ogromne znaczenie dla mniejszości narodowych. Podkreślił też, że Słowacja chce być dobrą ojczyzną dla wszystkich obywateli i zaapelował, by kryzys gospodarczy jeszcze bardziej zbliżył nas do siebie. „Czujemy, że nawzajem siebie potrzebujemy, że ci, którzy wspólnie kroczą drogą cywilizacji, kroczą z wiarą w siebie. Takie jest życie. Musimy w każdych okolicznościach szukać dobrej woli i zrozumieć tego drugiego“ – powiedział na zakończenie prezydent.

Małgorzata Wojcieszyńska
Zdjęcia: autorka

MP 2/2010