post-title Posiedzenie Rady Klubu Polskiego

Posiedzenie Rady Klubu Polskiego

Posiedzenie Rady Klubu Polskiego

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

W Dubnicy nad Wagiem 23 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Klubu Polskiego. Przez trzy godziny Rada obradowała za zamkniętymi drzwiami.

Jak się dowiedzieliśmy z programu posiedzenia, członkowie Rady mieli podsumować działalność organizacji w roku ubiegłym, dyskutować na temat przygotowywanych imprez, ich kosztorysu i możliwości uzyskania na nie dofinansowania. Redaktor naczelna „Monitora Polonijnego“ została zaproszona na drugą część spotkania, podczas której zaprezentowała pracę redakcji oraz koszty, związane z wydawaniem miesięcznika.

Wobec bardzo dużej ilości projektów, złożonych w tym roku do Ministerstwa Kultury RS przez dwie organizacje polonijne, Rada Klubu postanowiła szukać oszczędności i redaktor naczelnej „Monitora Polonijnego” przedstawiła ewentualny projekt obcięcia środków finansowych na jego wydawanie o około 40 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

O wysokości przyznanych środków z MK RS decydować będzie 9 lutego jako organ doradczy ministerstwa komisja grantowa, składająca się z przedstawicieli organizacji polonijnych. W tym roku po raz pierwszy od kilku lat redakcja „Monitora“ nie będzie mieć swojego przedstawiciela w tej komisji, o czym zdecydowała Rada Klubu.

Klub Polski przygotowuje się do kongresu, który wstępnie został zaplanowany na 22 – 23 marca bieżącego roku i ma się odbyć w Dubnicy nad Wagiem.

Małgorzata Wojcieszyńska, Dubnica nad Wagiem
Zdjęcia: autorka

MP 2/2010