post-title Pożegnanie karnawału przez bratysławską Polonię

Pożegnanie karnawału przez bratysławską Polonię

Pożegnanie karnawału przez bratysławską Polonię

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

W przedostatni dzień karnawału w siedzibie Instytutu Polskiego w Bratysławie odbyło się spotkanie bratysławskiej Polonii. Pierwsza jego część miała charakter roboczy. Prezes Klubu Polskiego Bratysława Czesław Marek Sobek dokonał podsumowania działalności klubowej za rok 2009.

Następnie obecni na sali klubowicze udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi regionalnej organizacji i wybrali nowy, w skład którego weszli: Czesław Marek Sobek, Ilona Wikieł, Bogdan Stańczyk, Magdalena Stańczyk, Stano Stehlik, Małgorzata Wojcieszyńska, Ryszard Zwiewka, Dariusz Gleb, Włodzimierz Butowski. Nowy zarząd zdecydował, że wyboru prezesa dokona spośród swoich członków podczas spotkania, które zaplanowano na 22 lutego.

W związku ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Kongresem Klubu Polskiego wybrano też kandydatów, którzy będą reprezentować bratysławski oddział Klubu na kongresie, mającym się odbyć w drugiej połowie marca.

Obszerną część spotkania poświęcono dyskusji na temat charakteru spotkań bratysławskiej Polonii. Oprócz zaplanowanych już imprez („Wieczór szant na Dunaju“, impreza z cyklu „Sztuka z naszych szeregów“ oraz uroczysty koncert z okazji 15-lecia „Monitora Polonijnego“), o sfinansowanie których wystąpiono do Ministerstwa Kultury RS, Polacy ze stolicy wyrazili chęć wspólnego pójścia do kina czy spotykania się w plenerze na wycieczkach pieszych i rowerowych. Czesław Marek Sobek poinformował obecnych, że Klub Polski może przyjmować 2% z podatków za rok 2009. Przypomniał też o prenumeracie „Monitora Polonijnego“ oraz o składkach członkowskich na rzecz Klubu.

Druga część spotkania była okazją do serdecznych rozmów, wymiany doświadczeń, poznania nowych członków, którzy na spotkaniu polonijnym gościli po raz pierwszy. A wszystko odbyło się przy winie i doskonałych wypiekach, przyniesionych przez członkinie Klubu.

Małgorzata Wojcieszyńska

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 3/2010