post-title Pamięć ofiar katastrofy polskiego samolotu

Pamięć ofiar katastrofy polskiego samolotu

Pamięć ofiar katastrofy polskiego samolotu

Nitra, 14 kwietnia 2010

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Pamięć ofiar katastrofy polskiego samolotu rządowego pod Smoleńskiem nitrzańska Polonia uczciła wspólnymi modlitwami w kaplicy Ojców Salwatoriananów, które miały miejsce 14 kwietnia, i mszą świętą w katedrze św. Emeráma w Nitrze, która odbyła się 24 kwietnia.

Hołd tragicznie zmarłym oddali także rodzice i ich dzieci podczas zajęć w szkółce polonijnej, czcząc ich minutą ciszy i zapalając znicze. Łączymy się w bólu z rodzinami wszystkich ofiar katastrofy.

Romana Gregušková
Zdjęcia: Dominika Gregušková

MP 5/2010

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, ale przez to, czym dzieli sie z innymi.

Jan Paweł