post-title Wizyta ambasadora RP Andrzeja Krawczyka

Wizyta ambasadora RP Andrzeja Krawczyka

Wizyta ambasadora RP Andrzeja Krawczyka

Do Liptovskiego Mikuláša 14 października 2010 r. z oficjalną wizytą przybył ambasador RP w Bratysławie Andrzej Krawczyk.

Konsul honorowy RP w Liptovskim Mikulášu Tadeusz Frąckowiak przyjął go w pomieszczeniach Konsulatu Honorowego RP, po czym obaj panowie udali się na spotkanie z burmistrzem Jánem Blcháčem w Urzędzie Miasta Liptovskiego Mikuláša. Tematem rozmów był rozwój ruchu turystycznego. Burmistrz Liptovskiego Mikuláša poinformował ambasadora, że z aktualnych danych statystycznych wypływa, iż liczba Polaków odwiedzających region Liptova w porównaniu z poprzednimi dwoma laty znacznie wzrosła.

Andrzej Krawczyk interesował się również partnerską współpracą pomiędzy Liptovskim Mikulášem a Żywcem, a ponadto podkreślił wagę utworzenia w Liptovskim Mikulášu takiej organizacji, jaką jest KLASTER. Zapoznał się też z różnorodnymi projektami, powstałymi w wyniku współpracy zarówno pomiędzy samorządami miast partnerskich, jak i pomiędzy firmami, stowarzyszeniami czy innymi instytucjami, uzyskującymi środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Ambasador RP wyraził opinię, że stosunki polsko-słowackie są bardzo dobre.

W godzinach popołudniowych Andrzej Krawczyk przeprowadził wykład dla uczniów szkół średnich, którego tematem była historia i rozwój stosunków polsko-słowackich z punktu widzenia współczesnego, nowoczesnego społeczeństwa. Ambasador RP w Bratysławie podkreślił również znaczącą rolę konsula honorowego RP Tadeusza Frąckowiaka i docenił jego pracę, wykonywaną dla dobra Polaków, przyczyniającą się do umacniania dobrych stosunków pomiędzy Polską i Słowacją.

Dnia 15 października 2010 r. ambasador RP w towarzystwie konsula honorowego RP udał się z wizytą do Konsulatu Honorowego RS w Zakopanem, gdzie został przyjęty przez konsula honorowego RS w Zakopanem Wiesława Wojasa. W spotkaniu tym uczestniczyli burmistrzowie miast Nowy Targ i Zakopane, jak również inni przedstawiciele jednostek samorządowych. Rozmowy toczyły się w konsulacie, a następnie w pomieszczeniach zakopiańskiego Grand Hotelu. Ambasador zapoznał się z pracą i problemami słowackiego konsulatu oraz ze współpracą pomiędzy oboma konsulatami honorowymi.

 

MP 11/2010