post-title Goście z Polski w Klubie Środkowe Poważe

Goście z Polski w Klubie Środkowe Poważe

Goście z Polski w Klubie Środkowe Poważe

Ponownie przywitano gości z miasta partnerskiego Zawadzkie

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Miejscowe Koło Klubu Polskiego w Dubnicy nad Wagiem miało okazję do ponownego spotkania się z przyjaciółmi z Polski w ramach XVII Dubnickiego Festiwalu Folklorystycznego.

W rozmowach, które przebiegły w bardzo miłej atmosferze, wzięli też udział działacze dubnickiego Klubu oraz posłanka VÚC z Trenczyna Eva Bočincová. Głównym tematem były możliwości dalszej współpracy w dziedzinie programów dla dzieci i młodzieży oraz dla polskich i słowackich seniorów.

W ogólnym spotkaniu wszystkich delegacji miast partnerskich z czołowymi przedstawicielami miasta Dubnica nad Wagiem stronę polską reprezentowali burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski wraz z wiceburmistrzem Januszem Szamperą, zaś Klub Polski Zbigniew Podleśny.

Ponieważ i w Polsce, i na Słowacji w listopadzie odbędą się wybory samorządowe, mamy nadzieję, że przyniosą one umocnienie więzi między miastami partnerskimi.

Zbigniew Podleśny

MP 11/2010