post-title Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym  przy Ambasadzie RP w Bratysławie z siedzibą w Raczy odbyło się 25 czerwca 2011 r. Wszyscy uczniowie szkoły oprócz świadectw otrzymali kolorowe ramki na zdjęcia albo obrazki z wakacji oraz pamiątkowe koszulki z napisem „Vivat szkoła polska!”.

Kierownik szkoły Monika Holzwieser podziękowała uczniom za aktywną pracę podczas całego roku szkolnego, pochwaliła finalistów olimpiady literatury i języka polskiego na szczeblu centralnym – Mariannę Jarinę i Filipa Kiniorskiego, a także uczestnika olimpiady geograficznej na szczeblu regionalnym Tomasza Łebka oraz dzieci dojeżdżające na zajęcia do Bratysławy z odległych zakątków Słowacji, a nawet z Czech!

Rodzice i dzieci podziękowali natomiast gronu pedagogicznemu za całoroczną pracę i pożegnali się z dr Kingą Wawrzyniak, dla której był to ostatni rok pracy w szkole.

Przygotowany przez uczniów krótki program artystyczny został nagrodzony burzliwymi oklaskami. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek i rozmowy.

Red.

MP 7-8/2011