post-title Tętniąca życiem Dubnica nad Wagiem

Tętniąca życiem Dubnica nad Wagiem

Tętniąca życiem Dubnica nad Wagiem

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Święto folkloru w Dubnicy nad Wagiem przyciągnęło rzesze widzów. Magnesem byli też artyści z Polski, którzy gościli na zaproszenie Klubu Polskiego Środkowe Poważe. Trzydniowy festiwal folkloru, trwający od 26 do 28 sierpnia, był jednym z największych wydarzeń w tym regionie!

Na imprezę przybyło wiele osób, wśród których nie zabrakło ani przedstawicieli Polonii, ani gości z Polski. W programie festiwalu udział wzięli: Dziecięcy Zespół Ludowy „Żędowianie” z partnerskiej gminy Zawadzkie, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” z Lęborka oraz Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Prvosienka” z Dubnicy nad Wagiem.

Klub Polski Środkowe Poważe, zgodnie z sugestią konsula RP Grzegorza Nowackiego, podczas drugiego dnia festiwalu w ramach swojego programu przedstawił uroczystą akademię z okazji prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Najpierw głos zabrał prezes Klubu Polskiego na Słowacji Czesław Marek Sobek, a potem – w imieniu ambasady RP w Bratysławie – konsul Grzegorz Nowacki. Z przemowami wystąpili też burmistrz miasta Dubnica nad Wagiem oraz przedstawiciele miast partnerskich.

Część artystyczną rozpoczął Zespół „Ziemia Lęborska”, który zaśpiewał piękną patriotyczną pieśń „Orzeł biały“. Potem zaprezentowały się polskie i słowackie zespoły folklorystyczne. Było na co popatrzeć i co podziwiać – artyści zachwycili nie tylko śpiewem i tańcem, ale i przepięknymi strojami ludowymi.

Zaś późnym wieczorem w dubnickim amfiteatrze DUFAF rozbrzmiewała muzyka ludowa z różnych krajów. Oferta festiwalu była tak bogata, że każdy, kto był w tym czasie w Dubnicy, znalazł coś dla siebie.

Urszula Szabados, Dubnica nad Wagiem

Fotografie z DUBNICKICH DNI 2011

 

Projekt zrealizowano dzięki finansowemu wsparciu Kancelarii Rady Ministrów Republiki Słowackiej w ramach programu Kultura mniejszości narodowych 2011.

Podziękowania: Za otwarte serca, przyjaźń i niesamowite, wzruszające przeżycia pragnę jak najserdeczniej podziękować wszystkim członkom występujących gościnnie zespołów wraz z ich kierowniczkami: p. J. Bregułą, p. R. Hopa oraz p. M. Furmánkovą. Dziękuję też przedstawicielom miasta i gminy Zawadzkie, członkom delegacji oraz ZG Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyjęli zaproszenia i przybyli do Dubnicy: klubowiczom z naszego regionu oraz prezesowi Klubu Polskiego M. Sobkowi za bezinteresowną pomoc przy realizacji spotkania.

Zbigniew Podleśny, Dubnica nad Wagiem

MP 10/2011