post-title Rada Klubu Polskiego

Rada Klubu Polskiego

Rada Klubu Polskiego

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Kolejna Rada Klubu Polskiego odbyła się 27 listopada w Bratysławie. W programie posiedzenia działaczy polonijnych znalazły się tematy, związane z realizacją projektów w roku 2011.

Przy wspólnym stole debatowano o pomysłach uatrakcyjnienia działalności w regionach w roku przyszłym. Ustalono też termin prac komisji rewizyjnej. Podczas zebrania złożono podziękowania działaczom za ich wkład w działania na rzecz krzewienia polskiej kultury.

Zdjęcia: Małgorzata Wojcieszyńska

MP 1/2012