post-title Spotkanie ze świętym Mikołajem w Nitrze

Spotkanie ze świętym Mikołajem w Nitrze

Spotkanie ze świętym Mikołajem w Nitrze

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Do Kościelnego Centrum Wolnego Czasu „RODINKA“ w Nitrze, gdzie 7 grudnia odbywało się tradycyjne przedświąteczne spotkanie członków Klubu Polskiego, zorganizowane przez Romanę Greguškovą, zawitał św. Mikołaj, który wręczył wielkie paczki licznie zebranym dzieciom.

Dzieci, dziękując za prezenty, z wdziękiem recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. W spotkaniu udział wzięli goście – konsul RP w RS Grzegorz Nowacki oraz dyrektor Kościelnego Centrum Wolnego Czasu „RODINKA“ Martin Čepček.

Konsul w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji kulturalnych i religijnych. Dzieciom ze szkółki polonijnej w Nitrze rozdał też upominki książkowe. „Dla Polonii ważne jest krzewienie polskiej kultury, jak też nauka języka ojczystego, bo to nas łączy z Ojczyzną“ – powiedział. Podziękował też prowadzącym zajęcia z dziećmi paniom Romanie Greguškovej i jej asystentce Dominice Greguškovej, której wręczył nagrodę książkową.

Nagodzone zostały też dzieci, które wzięły udział w konkursie ogłoszonym na łamach „Monitora Polonijnego“. A później wszyscy zasiedli do bogato zastawionego stołu. W ten sposób dla nas – nitrzańskiej Polonii zaczął się przeuroczy czas świąteczny.

Łukasz Babin

MP 1/2012

Zdjęcia: Dominika Gregušková