post-title Rada Klubu Polskiego w Trenczynie

Rada Klubu Polskiego w Trenczynie

Rada Klubu Polskiego w Trenczynie

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Kolejne posiedzenie Rady Klubu Polskiego, zwołane przez prezesa Marka Sobka, odbyło się 21 kwietnia w Trenczynie, po raz pierwszy w siedzibie Domu Emerytów, w którym mieści się także lokal trenczyńskiej Polonii.

Podczas pierwszej części narady omówiono harmonogram zbliżających się imprez organizacji polonijnej w poszczególnych jej oddziałach oraz sposoby ich finansowania. Druga część była poświęcona przygotowaniom do zbliżającego się Kongresu Klubu Polskiego, który ma się odbyć 26 maja w Trenčianskiej Teplej. W celu przygotowania Kongresu został powołany czteroosobowy komitet organizacyjny, którym pokieruje Marek Sobek. Ustalono też program Kongresu i inne związane z nim zadania.

Pod koniec zebrania Zbigniew Podleśny – jako główny organizator imprezy z okazji Zielonych Świątek, której celem jest zgrupowanie w dniach 25 – 27 maja Polonii z różnych zakątków Słowacji, przedstawił jej szczegółowy plan. W Radzie Klubu Polskiego po raz pierwszy wzięła udział nowa prezes bratysławskiego oddziału Katarzyna Tulejko, wiceprezes Anna Bienkiewicz oraz Tomasz Bienkiewicz, którego podczas zebrania bratysławskiej Polonii wybrano na kandydata na prezesa Klubu Polskiego.

MP 5/2012