post-title Zielone Świątki i Dzień Dziecka

Zielone Świątki i Dzień Dziecka

Zielone Świątki i Dzień Dziecka

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

W ośrodku rekreacyjnym „Oliwa” w Trenčianskiej Teplej 25 maja zapanowało ożywienie: z rożnych stron Słowacji zjechali się tu polonijni goście, by wziąć udział w imprezie z okazji Zielonych Świątek, połączonej z obchodami Dnia Dziecka. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane, podobnie jak i w poprzednich latach, przez Klub Polski w Dubnicy nad Wagiem.

Już powitaniom towarzyszyła wspaniała atmosfera, bowiem w perspektywie był cały weekend, który i goście, i gospodarze mieli spędzić wspólnie w malowniczo położonym miejscu u podnóża Gór Strażowskich. Piątek upłynął na towarzyskich konwersacjach na tematy polonijne, wysłuchiwaniu nowinek i ploteczek oraz przyjemnych wspominkach. Do późna w nocy słychać było śpiewy gości z różnych regionów Słowacji

Po sobotnim śniadaniu rozpoczął się X Kongres Klubu Polskiego. Podczas gdy regionalni działacze polonijni oraz delegaci dyskutowali na poważne tematy, pozostali goście skorzystali z wycieczki krajoznawczej do uzdrowiskowej miejscowości Trenčianske Teplice. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogli się tam rozkoszować kąpielą w wodach termalnych basenu Grand.

Cześć osób udała się na piesze wędrówki po okolicy, inni relaksowali się na terenie ośrodka „Oliwa”, ciesząc się z pięknej, wiosennej pogody. Po obiedzie nastał czas najbardziej wyczekiwany przez dzieci. Pod okiem brata Macieja z Bratysławy bawiły się razem, a jednocześnie współzawodniczyły między sobą, zaś Gabriel Petraš z Trenczyna pomagał im przygotować prace plastyczne na konkurs ogłoszony przez redakcję „Monitora Polonijnego“, zatytułowany „Morze Bałtyckie i jego skarby”.

Trzeba przyznać, że nasi milusińscy wykazali się talentem i wyobraźnią, marząc jednocześnie o zbliżających się wakacjach. Przyjemnościom nie było końca. Dzieci beztrosko ganiały po trawie, chłopcy grali w piłkę z dorosłymi, a dziewczyny opalały się na kocach. Ciekawy występ zaprezentował zespół dziecięcy CANTO z Polski.

Nie obyło się też bez wierszyków i piosenek w wykonaniu latorośli słowackiej Polonii oraz upominków i prezentów, ufundowanych przez redakcję „Monitora Polonijnego“, Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w RS i konsula honorowego z Liptowskiego Mikulaša Tadeusza Frąckowiaka.

Potem były przemowy, podziękowania i gratulacje, a na zakończenie programu kulturalnego ustępujący prezes Klubu Polskiego przekazał funkcję swojemu następcy. W końcu przyszedł czas na ognisko, kiełbaski i tradycyjną, pyszną jajecznicę. Tego wieczora jeszcze długo było słychać rozmowy i śpiewy.

Ponieważ wszystko, co dobre, szybko się kończy, tak więc po niedzielnym obiedzie, poprzedzonym polsko-słowacką mszą św., nastał czas pożegnań i powrotów do domu. Podobnie jak poprzednie spotkania zielonoświątkowe i to tegoroczne było wspaniałą okazją do spotkania rodaków z różnych regionów Słowacji, wymiany poglądów, uwag i opinii, a przede wszystkim pozwoliło oderwać się od codzienności i przyjemnie spędzić czas wśród przyjaciół. Dlatego gorące podziękowania należą się wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tej imprezy oraz wszystkim, którzy na nią przybyli i dobrze się bawili.

Magdalena Zawistowska-Olszewska

MP 6/2012

Zdjęcia: Stano Stehlik, Martin Damborák

 

Podziękowania

W imieniu Klubu Polskiego Środkowe Poważe dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji naszego przedsięwzięcia, które finansowo wsparły Kancelaria Rady Ministrów Republiki Słowackiej z programu Kultura Mniejszości Narodowych 2012 oraz Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Bratysławie. Dziękuję za przybycie panu Piotrowi Wardakowi – I sekretarzowi Ambasady RP w RS, panu Tadeuszowi Frąckowiakowi – konsulowi honorowemu RP w Liptowskim Mikulaszu, Chórowi Kameralnemu „CANTO” pod kierownictwem pani Iwony Ewertowskiej-Mener, panu Ginterowi Skowronkowi – wójtowi Gminy Wielowieś, panu Mariuszowi Ostrowskiemu – dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi, panu Adamowi Wojtowiczowi – dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wielowsi, oraz ks. Ondrejowi Pučkowi, celebrującemu uroczystą słowacko-polską mszę św. w kościele św. Józefa Robotnika w Nowej Dubnicy. Dziękuję też personelowi ośrodka „Oliwa“ za wspaniałą organizację naszego pobytu i wyjście naprzeciw naszym wymaganiom. Ponadto serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za przybycie, a dzieciom za ich wkład w program kulturalny.

Zbigniew Podleśny, Klub Polski Środkowe Poważe