post-title Na zaproszenie Klubu Rotary

Na zaproszenie Klubu Rotary

Na zaproszenie Klubu Rotary

Na zaproszenie przewodniczącego wrocławskiego oddziału Klubu Rotary Dariusza Dynera redaktor naczelna „Monitora Polonijnego“ Małgorzata Wojcieszyńska pod koniec października wzięła udział w spotkaniu działaczy tego stowarzyszenia, by zaprezentować wydawane przez słowacką Polonię czasopismo i porozmawiać o Słowacji.

Zebrani byli zainteresowani nie tylko słowacką kulturą, atrakcjami turystycznymi tego kraju, ale również działalnością polonijną. Prezentacja zamieniła się w ciekawą dyskusję na temat warunków gospodarczych Słowacji po wprowadzeniu euro oraz o powiązaniach Słowacji z Polską. 

Rotary International (RI) to najstarsze stowarzyszenie klubów służebnych na świecie. Zrzesza około 32 000 Klubów Rotary w prawie 170 krajach. Należy do nich ponad 1 200 000 członków, czyli rotarian.

Wywodzą się oni z różnych środowisk zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a łączy ich chęć niesienia pomocy lokalnym społecznościom oraz światu. Oficjalne credo klubów Rotary brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (ang. Service Above Self).

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 12/2012