post-title Obudzony potencjał

Obudzony potencjał

Obudzony potencjał

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

„Co Wam daje Klub Polski?“ – zapytał nas przed rozpoczęciem szkolenia motywacyjnego prowadzący. Podzieleni na grupy przygotowywaliśmy odpowiedzi, by potem wspólnie zapisać je na tablicy. Był to wstęp do rozmowy na temat motywacji i hierarchii potrzeb.

Okazało się, że członkostwo w Klubie i możliwość działania w nim zabezpieczają nasze potrzeby, począwszy od tych podstawowych, przez potrzebę bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i uznania, na potrzebie samorealizacji kończąc. I to stwierdzenie stało sie dobrym punktem wyjściowym, by rozpocząć szkolenie z zakresu motywacji.

„Czuję, że mam naładowane akumulatory do dalszego działania na rzecz Klubu Polskiego“, „Teraz widzę, jaki potencjał w nas drzemie“, „Uwierzyłam w siebie i swoje możliwości“ – to tylko niektóre z wypowiedzi uczestników, podsumowujących szkolenie, które poprowadzili Tomasz Kobylański i Marcin Mołoń z Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SELF z Rzeszowa.

Około dwudziestu działaczy Klubu Polskiego z różnych miast Słowacji (z Bratysławy, Koszyc, Revucy, Nitry, Trenczyna i Malacek) zebrało się podczas weekendu 24 – 25 listopada w uroczym hotelu Spark w Malackach (prowadzi go nasza rodaczka – pani Krystyna Sečkarová), by podnieść swoje umiejętności w zakresie pracy na rzecz Polonii. Najpierw poprzez gry i ćwiczenia uczyliśmy się, jak klasyfikować typy osobowości, by później móc korzystać z potencjału, który każdy z nas w sobie posiada. Kolejne ćwiczenie dotyczyło umiejętności stawiania sobie celów i osiągania ich.

Ta wiedza okazała się niezwykle przydatna przy opracowywaniu projektów kulturalnych pod okiem szkoleniowców. W utworzonych według przynależności do regionu Klubu Polskiego grupach dochodziło do burzy mózgów, konstruktywnych sprzeczek, twórczej wymiany zdań, podziału obowiązków. Podczas ćwiczeń przekonaliśmy się, że nasza różnorodność jest naszym atutem, pozwalającym na odpowiedni podział ról podczas wykonywania stawianych przed nami zadań.

„Przed przyjazdem zapoznałam się z programem szkolenia i stwierdziłam, że będzie trudno wytrzymać tyle godzin – zwierzyła się jedna z uczestniczek – ale okazało się, że ten czas tak szybko zleciał, a ja ani przez chwilę się nie nudziłam“.

Mało tego, przewidziany czas zajęć za zgodą wszystkich uczestników został wydłużony do późnych godzin nocnych, kiedy to podczas prowadzonych przez szkoleniowców gier poznawaliśmy się nawzajem. „Te zajęcia nas połączyły, przeżyliśmy coś wspólnie, a to jeszcze bardziej daje poczucie przynależności do grupy“ – podsumowywał jeden z uczestników.

Pierwsze szkolenie motywacyjne w dziedzinie kultury pokazało, że to dobra inwestycja w samych siebie, która z pewnością zaowocuje w postaci atrakcyjnych działań na rzecz Klubu Polskiego.

Małgorzata Wojcieszyńska

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 12/2012

 

Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki wsparciu Kancelarii Rady Ministrów RS, Program – Kultura Mniejszości Narodowych 2012