post-title Moje Korzenie 2012

Moje Korzenie 2012

Moje Korzenie 2012

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

W Pastoralnym Centrum Wolnego Czasu – Klokokčina 14 grudnia odbyła się uroczysta akademia pod hasłem „Moje korzenie“, która nawiązywała do tradycji świąt Bożego Narodzenia. Bogaty program artystyczny przygotowały dzieci, uczęszczające na zajęcia języka polskiego, organizowane przez Klub Polski w Nitrze, młodzież polonijna oraz dzieci, uczęszczające na zajęcia różnych kółek zainteresowań.

Uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje umiejętności gry na flecie, gitarze, a ponadto śpiewali i tańczyli. Dzieci polonijne wystąpiły z programem polskim. Veronika Żuk-Olszewska na flecie poprzecznym zagrała najpiękniejsze kolędy polskie: „Wśród nocnej ciszy“, „Gdy śliczna panna“, „Dzisiaj w Betlejem“. Młodsze dzieci recytowały wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Publiczność bawiła się doskonale, bo któż by się nie śmiał na przykład z „Kaczki Dziwaczki”. Śmiali się zarówno ci, którzy rozumieli niuanse języka polskiego, jak również i ci, którzy z tymi niuansami musieli się trochę zmagać ze względu na nieznajomość polskiego. Wszyscy jednak zgodnie bili brawa.

Dumne i szczęśliwe dzieci za swe występy otrzymały nagrody książkowe. Obecni goście szczególnie ocenili zaangażowanie dzieci w naukę języka polskiego, pielęgnowanie zwyczajów i tradycji polskich. Prezentacja języka i kultury polskiej w formie występów polonijnych dzieci wraz z innymi dziećmi uczęszczającymi do Centrum Wolnego Czasu została bardzo pozytywnie odebrana, szczególnie w kontekście współpracy polsko-słowackiej, wymiany doświadczeń i wzajemnego się wzbogacania w środowisku, w którym żyjemy na co dzień.

Po występach dzieci udały się na spotkanie z Mikołajem. I – jak co roku – było trochę łez i dużo śmiechu. Mikołaj był wyrozumiały, schował rózgę i słodyczami obdarował wszystkie dzieci z naszego Klubu.

Na tym spotkaniu wręczono również nagrody dzieciom, które wzięły udział w ogólnosłowackim konkursie, ogłoszonym na łamach „Monitora Polonijnego“, pod hasłem „Morze Bałtyckie i jego skarby“. Z dumą dodajemy, że w tymże konkursie pierwsze miejsce zajęła nasza klubowiczka Veronika Żuk-Olszewska.

Święty Mikołaj odwiedził nitrzańskie dzieci również podczas zajęć szkółki polonijnej 5 grudnia. Jego worek pełen był prezentów, które na pewno będą jeszcze bardziej motywować obdarowanych do nauki języka polskiego.

Ewa Urdzik

Zdjęcia: Dominika Gregušková

MP 1/2013

 

Projekt został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Kancelarii Rady Ministrów Republiki Słowackiej oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“. Klub Polski Nitra dziękuje dyrekcji Pastoralnego Centrum Wolnego Czasu – Klokočina za serdeczne przyjęcie w jego siedzibie oraz Referatowi do Spraw Konsularnych Ambasady Polskiej w Bratysławie za pomoc finansową.