post-title Posiedzenie Rady Klubu Polskiego

Posiedzenie Rady Klubu Polskiego

Posiedzenie Rady Klubu Polskiego

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Na zaproszenie prezesa Klubu Polskiego Tomasza Bienkiewicza 8 grudnia przybyli do Bratysławy przedstawiciele regionalnych oddziałów z Nitry, Koszyc, Trenczyna, Bratysławy oraz „Monitora Polonijnego“.

Prezes podsumował działalność organizacji polonijnej w roku 2012, dziękując działaczom klubowym za ich zaangażowanie w pracę na rzecz krzewienia polskiej kultury. Poinformował też o rozliczeniach dotacji, które wpłynęły na konto Klubu z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie“ oraz ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“. Podczas spotkania ustalono też terminarz nadsyłania rozliczeń dotacji z Kancelarii Rady Ministrów RS i zaplanowano imprezy kulturalne na rok 2013.

Oprócz imprez cyklicznych, jak Polskie szanty na Dunaju, Sztuka z naszych szeregów, Przyjaźń bez granic, Organowe koncerty w Nitrze czy Moje korzenie, planowany jest powrót do projektu, który kilka lat temu organizował Klub Polski w Koszycach, a mianowicie do warsztatów artystycznych dla dzieci.

Z kolei Klub w Bratysławie zaplanował na maj duże przedsięwzięcie z okazji Święta Polonii. Poza tym bratysławscy klubowicze, podobnie jak w roku ubiegłym, chcą wziąć udział w konkursie na najlepszy gulasz i zorganizować przedstawienie kabaretu z Polski.

W Koszycach planowane są cotygodniowe spotkania dla dzieci, mające na celu integrację najmłodszych oraz naukę języka polskiego. Redakcja „Monitora“ chce ponownie zorganizować warsztaty dziennikarskie oraz Dyktando Polonijne, które to imprezy z uwagi na brak środków finansowych w roku 2012 się nie odbyły.

W ten sposób zaplanowano terminarz imprez polonijnych na kolejny rok. Działacze mają teraz (do 19 stycznia) za zadanie złożyć projekty o ich dofinansowanie do Kancelarii Rady Ministrów RS. O nowych zasadach opracowywania projektów do tego urzędu poinformowała zebranych wiceprezes Klubu Polskiego Magdalena Štujberová, która dzień wcześniej wzięła udział w zorganizowanym przez Kancelarię Rady Ministrów RS szkoleniu.

Pod koniec zebrania prezes Bienkiewicz poprosił działaczki z Koszyc, by przedstawiły wyniki wyborów regionalnych władz Klubu – nową szefową koszyckiej Polonii została Stefania Gajdošová, która ma wspierać Urszulę Szabados.

Podczas spotkania zastanawiano się również nad przyszłością Klubu Polskiego w Dubnicy nad Wagiem, skąd na spotkanie nie przybył żaden przedstawiciel. Działacze z Trenczyna oraz prezes Klubu zaplanowali na styczeń spotkanie w tym regionie w celu wyłonienia miejscowego lidera.

Przedstawiciele Klubu uzgodnili ponadto, że będą częściej korzystać z narzędzia promocji organizacji, jakim jest strona internetowa www.polonia.sk

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 1/2013