post-title Polskie groby w Koszycach

Polskie groby w Koszycach

Polskie groby w Koszycach

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Na głównym cmentarzu w Koszycach spoczywają między innymi polscy żołnierze, polegli w pierwszej wojnie światowej. Wielu z nich zostało pochowanych  bezimiennie, we wspólnej mogile.

I właśnie na tej mogile, 27 grudnia 2012 roku, dzięki pomocy i życzliwości Referatu ds. Konsularnych Ambasady RP w Bratysławie Agnieszka Tothová i Tomasz Światłowski, studenci z Klubu Polskiego z Koszyc, złożyli wieniec z polskimi szarfami oraz zapalili znicze, czcząc w ten sposób ich pamięć.

Urszula Szabados

MP 2/2013