post-title Uczczono pamięć Wojciecha Halczyna

Uczczono pamięć Wojciecha Halczyna

Uczczono pamięć Wojciecha Halczyna

W związku z inicjatywą Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim i jego prezesa Rafała Lusiny oraz na prośbę Ambasady RP w Bratysławie konsul honorowy RP w Liptowskim Mikulaszu Tadeusz Frąckowiak zajął grobem Wojciecha Halczyna, pochowanego na cmentarzu w Lendaku.

Kim był Wojciech Halczyn? Urodził się 4 października 1863 roku w Lendaku – niewielkiej miejscowości na Spiszu. Był polskim działaczem niepodległościowym, którego postać jest zupełnie nieznana w Polsce, a który dla Polski zrobił wiele. Był bowiem członkiem polskiej delegacji na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 roku oraz angażował się w sprawy przyłączenia Orawy i Spisza do Polski.

Na Spiszu zwano go Polskim Prezydentem, choć był prostym gazdą, szerzącym na Spiszu kulturę polską i patriotyzm. Zmarł 5 sierpnia 1932 roku i pochowany został na cmentarzu w Lendaku. Po jego śmierci z inicjatywy ks. Ferdynanda Machaya powstał komitet, dbający o pamięć tego wybitnego Polaka, który postawił mu pomnik nagrobny.

Podczas pierwszej wizyty konsula honorowego Tadeusza Frąckowiaka w Lendaku – na początku kwietnia 2013 roku – doszło do spotkania ze starostą gminy Lendak Pavlem Hudáčkiem. Obaj panowie w towarzystwie jednego z najmłodszych potomków Wojciecha Halczyna, Stefana Halczyna, odwiedzili grób zasłużonego polskiego działacza. Z inicjatywy i z pomocą konsula honorowego RP Tadeusza Frąckowiaka grób został odnowiony i uporządkowany.

W dniu 4 maja 2013 roku przy grobie Wojciecha Halczyna spotkali się przedstawiciele Związku Polskiego Spisza Łapsze Niżne z Polski, uczestnicy rajdu Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód, konsul honorowy RP w Liptowskim Mikulaszu Tadeusz Frąckowiak oraz długoletni proboszcz gminy Lendak Anton Hrtus.

Nad grobem wygłoszono krótkie przemówienia, złożono wieńce i zapalono znicze. Po wspólnej modlitwie wszyscy zebrani udali się do kościoła, gdzie kapelan rajdu odprawił krótką mszę.

Następne spotkanie dla uczczenia pamięci zasłużonego polskiego działacza niepodległościowego Wojciecha Halczyna zostało zaplanowane na wiosnę przyszłego roku

MP 6/2013