post-title Medal Amicus Legationis dla Klubu Polskiego

Medal Amicus Legationis dla Klubu Polskiego

Medal Amicus Legationis dla Klubu Polskiego

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

„Przygotowujemy dla państwa niespodziankę“ – informował jeszcze w maju ambasador RP w RS Tomasz Chłoń. I rzeczywiście kilka dni później prezes Klubu Polskiego Tomasz Bienkiewicz, działacze bratysławskiego regionu tejże organizacji wraz z prezes Katarzyną Tulejko oraz redakcja „Monitora Polonijnego“ otrzymali zaproszenia do rezydencji ambasadora na kolację.

Późnym popołudniem 3 lipca gospodarz rezydencji wraz z małżonką przywitał konsula radcę ministra Grzegorza Nowackiego z małżonką i nas – klubowiczów, by po krótkiej rozmowie uroczyście wręczyć Klubowi Polskiemu medal „Amicus Legationis“.

To wyjątkowe odznaczenie w imieniu całej organizacji polonijnej odebrał jej prezes. Konsul Nowacki przeczytał natomiast treść postanowienia ambasadora RP: „W uznaniu wieloletniej działalności na rzecz promocji Polski, integracji środowiska słowackiej Polonii oraz upowszechniania polskiej kultury, języka i tradycji narodowej wśród mieszkańców Słowacji przyznaję Klubowi Polskiemu – Stowarzyszeniu Polaków i Ich Przyjaciół na Słowacji Medal Pamiątkowy Ambasady Rzeczypospolitej w Bratysławie Amicus Legation“.

W imieniu wszystkich działaczy Klubu Polskiego za to nadzwyczajne wyróżnienie podziękował Tomasz Bienkiewicz, który wyraził nadzieję, że przyznany medal znajdzie honorowe miejsce w siedzibie Klubu, o którą jego członkowie cały czas się starają.

Podczas uroczystej kolacji ambasador wzniósł toast za redakcję „Monitora Polonijnego“ i pogratulował Nagrody im. Macieja Płażyńskiego, którą w tym roku przyznano temu pismu. Pochwalił też działalność Klubu, podkreślając znaczenie promujących nasz kraj imprez, takich jak choćby pierwszomajowe spotkanie „Z Polską na Ty. Sentymentalna retrospekcja“, przygotowane przez bratysławski oddział Klubu.

Późniejsze rozmowy dotoczyły ewentualnych wspólnych przedsięwzięć i współpracy ambasady i organizacji polonijnych, której głównym celem miałoby być kreowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej promocja w Internecie.

Pod koniec spotkania, kiedy to rozmawiano już mniej oficjalnie w ogrodach rezydencji, prezes Bienkiewicz, dziękując ambasadorowi za spotkanie, podsumował je, mówiąc: „Pańskie zaangażowanie i docenianie nas jako partnerów dodaje nam ochoty do jeszcze bardziej aktywnego działania“.

Małgorzata Wojcieszyńska

MP 7-8/2013

Zdjęcia: Stano Stehlik